Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΠΠΣ)

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. (ΠΠΣ)
Πίνακες Μαθημάτων ανά Εξάμηνο και Κατεύθυνση


1ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
101 Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 4 3 1 0 10 6
102 Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 6 2 2 2 10 7
103 Υ EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ & ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 2 2 0 8 5
104 Υ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 4 2 2 0 8 5
105 Υ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 6 2 2 2 10 6
Σύνολο: 24 11 9 4 46 30

2ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
201 Υ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 2 2 0 8 5
202 Υ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 6 2 2 2 10 6
203 Υ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η/Μ ΓΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ 4 2 2 0 8 5
204 Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 6 2 2 2 10 6
205 Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 2 1 0 7 4
206 Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 3 2 1 0 7 4
Σύνολο: 26 12 10 4 50 30

3ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
301 Υ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 2 2 2 10 6
302 Υ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι 5 2 1 2 9 6
303 Υ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 2 0 1 7 4
304 Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 3 2 0 1 7 4
305 Υ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 6 2 2 2 10 6
306 Υ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 2 1 0 7 4
Σύνολο: 26 12 6 8 50 30

4ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
401 Υ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ 3 2 0 1 7 5
402 Υ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 2 1 2 9 6
403 Υ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3 0 0 3 10 3
404 Υ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 5 2 1 2 9 5
405 Υ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 4 2 0 2 8 5
406 Υ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 2 2 2 10 6
Σύνολο: 26 10 4 12 46 30

5ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
501 Υ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 2 1 1 8 5
502 Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 4 2 0 2 8 5
503 Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 4 2 1 1 8 5
504 Υ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6 2 2 2 10 6
505 Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι 5 2 1 2 9 5
506 Υ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 3 2 1 0 7 4
Σύνολο: 26 12 6 8 50 30

6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
601 Υ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 2 1 1 8 5
602 Υ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 4 2 1 1 10 6
603 Υ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 2 1 1 8 5
604 Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 2 1 1 10 6
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 3 2 0 1 7 4
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 3 2 0 1 7 4
Σύνολο: 23 12 4 6 50 30

7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
701 Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 2 1 1 8 5
702 Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ 4 2 1 1 8 5
703 Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 4 2 1 1 10 6
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 6 2 2 2 10 7
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 6 2 2 2 10 7
Σύνολο: 24 10 7 7 46 30

6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
605 Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ 5 2 1 2 10 6
606 Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 4 2 1 1 8 5
607 Υ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI 4 2 1 1 10 6
608 Υ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 2 0 2 8 5
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 3 2 0 1 7 4
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 3 2 0 1 7 4
Σύνολο: 23 12 3 8 50 30

7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
704 Υ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 2 0 2 8 5
705 Υ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 2 1 1 8 5
706 Υ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ASIC 4 2 1 1 10 6
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 6 2 2 2 10 7
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 6 2 2 2 10 7
Σύνολο: 24 10 6 8 46 30

6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
609 Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 2 2 1 10 6
610 Υ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ Η/Υ 5 2 1 2 9 6
611 Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 2 2 0 9 5
612 Υ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4 2 0 2 8 5
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 3 2 0 1 7 4
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 3 2 0 1 7 4
Σύνολο: 24 12 5 7 50 30

7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
707 Υ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 2 2 1 10 6
708 Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 4 2 1 1 8 5
709 Υ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 4 2 1 1 8 5
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 6 2 2 2 10 7
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 6 2 2 2 10 7
Σύνολο: 25 10 8 7 46 30

Οδηγός Σπουδών