Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΝΠΣ)

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πίνακες Μαθημάτων ανά Εξάμηνο και Ροή


1ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
101 Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 4 3 1 - 5
102 Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 4 1 - 7
103 Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 5 3 - 2 7
104 Υ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 4 3 - 1 5
105 Υ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 4 3 - 1 6
Σύνολο: 22 16 2 4 30

2ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
201 Υ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4 3 1 - 6
202 Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚEΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 5 - 1 6
203 Υ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 3 1 - 6
204 Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 5 3 - 2 7
205 Υ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 4 3 - 1 5
Σύνολο: 21 17 2 4 30

3ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
301 Υ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 3 - 1 6
302 Υ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 5 4 - 1 7
303 Υ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 3 1 - 6
304 Υ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 4 3 1 - 5
305 Υ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4 3 - 1 6
Σύνολο: 21 16 2 3 30

4ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
401 Υ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 3 - 1 6
402 Υ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 3 - 1 7
403 Υ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5 4 - 1 6
404 Υ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4 3 - 1 6
405 Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4 3 1 - 5
Σύνολο: 21 16 1 4 30

5ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
501 Υ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 3 - 1 5
502 Υ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 4 3 - 1 5
503 Υ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 3 - 1 5
504 Υ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 4 3 1 - 5
505 Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4 3 - 1 5
506 Υ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 4 3 - 1 5
Σύνολο: 24 18 1 5 30

6ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
601 Υ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 5 3 1 1 5
602 Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 3 2 - 5
603 Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 5 3 1 1 5
604 Υ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 3 1 1 5
605 ΓΕΥ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - - - - -
606 ΓΟΕΥ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - - - - -
Σύνολο: 20 12 5 3 20

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
1 ΓΕΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 3 1 - 5
2 ΓΕΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 2 - 2 5
3 ΓΕΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 4 3 - 1 5
4 ΓΕΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 3 - 1 5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
1 ΓΟΕΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ 5 4 1 - 5

ΡΟΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

7ο Εξάμηνο
ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
Ρ1_Χ1 Ρ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ 4 3 - 1 5
Ρ1_Χ2 Ρ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ 4 3 - 1 5
Ρ1_Χ3 Ρ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 3 1 - 5
Ρ1_Χ4 Ρ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 4 3 - 1 5

ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
Ρ2_Χ5 Ρ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4 3 - 1 5
Ρ2_Χ6 Ρ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 3 - 1 5
Ρ2_Χ7 Ρ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 4 3 - 1 5

ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
Ρ3_Χ8 Ρ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 4 3 - 1 5
Ρ3_Χ9 Ρ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 3 - 1 5
Ρ3_Χ10 Ρ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 3 - 1 5

ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
Ρ4_Χ11 Ρ ΚΕΡΑΙΕΣ - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 4 2 - 2 5
Ρ4_Χ12 Ρ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 4 2 - 2 5
Ρ4_Χ13 Ρ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΜΑΡΟΔΗΓΟΙ 4 3 - 1 5

ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
Ρ5_Χ14 Ρ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 3 - 1 5
Ρ5_Χ15 Ρ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 3 - 1 5
Ρ5_Χ16 Ρ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4 3 - 1 5

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
Ρ1_E1 Ρ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ & ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4 3 - 1 5
Ρ1_E2 Ρ ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ 4 3 - 1 5
Ρ1_Ε3 Ρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4 3 - 1 5

ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
Ρ2_E4 Ρ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 4 4 - - 5
Ρ2_E5 Ρ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 3 - 1 5

ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
Ρ3_E6 Ρ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 4 3 1 - 5
Ρ3_E7 Ρ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ CMOS ASIC 4 2 - 2 5
Ρ3_E8 Ρ ΚATANEMHMENA & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 3 - 1 5

ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
Ρ4_E9 Ρ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 5 2 - 2 5
Ρ4_E10 Ρ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 4 2 - 2 5

ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΦΡΟΝΤ. ΕΡΓ. ECTS
Ρ5_E11 Ρ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 4 3 - 1 5
Ρ5_E12 Ρ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 3 - 1 5
Ρ5_E13 Ρ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 3 - 1 5