ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Καλώς ήλθατε στις ηλεκτρονικές σελίδες του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (πρώην Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. & Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) του Πανεπιστημίου Ιωανίννων (πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου).

Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και η ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου του, με σκοπό τη δημιουργία στελεχών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, ικανών να προδιαγράψουν και να οργανώσουν νέες δραστηριότητες, να στηρίξουν υπάρχουσες παραγωγικές διαδικασίες.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 124/03-06-2013 το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο το Τμήμα μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Η μετονομασία έρχεται να ενισχύσει τη φυσιογνωμία του Τμήματος και να το τοποθετήσει στο φυσικό του χώρο, δηλαδή το χώρο των Τεχνολογικών Εφαρμογών. Η εξέλιξη αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το Τμήμα αλλά και για το Ίδρυμα, ώστε με νέα ορμή να συνεχίσει από καλύτερες θέσεις την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων στα σύγχρονα τεχνολογικά αντικείμενα τα οποία καλείται να θεραπεύσει.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το ΕΑΣ έχει ως στόχο την βελτίωση της αυτονομίας και της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων ενσωματωμένων συστημάτων καθώς και τη επαύξηση της «ευφυΐας» των εφαρμογών που υποστηρίζουν.

img

Εργαστήριο Αυτόνομων Υπολογιστικών Συστημάτων − ΕΑΣ

Υπεύθυνος Καθηγητής

Γρηγόριος Δουμένης

Το ΕΓΕΠ επικεντρώνει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του στους τομείς της Ευφυούς Πληροφορικής, Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Εξόρυξης Δεδομένων, Χρονοπρογραμματισμού και στα πεδία της ΓεωΠληροφορικής και Πληροφορικής Περιβάλλοντος.

img

Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής

Υπεύθυνος Καθηγητής

Χρυσόστομος Στύλιος

Το Εργαστήριο Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Computer & Telecommunication Systems Laboratory − CTSL) καλύπτει τα επιστημονικά πεδία των Υπολογιστικών Συστημάτων καθώς και τα πεδία των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

img

Εργαστήριο Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Υπεύθυνος Καθηγητής

Κωνσταντίνος Αγγέλης

Μονιμο Εκπαιδευτικο Προσωπικο

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

  Καθηγητής
 • ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΔΑΜ

  Επίκουρος Καθηγητής
 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  Καθηγητής
 • ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ

  Καθηγητής Εφαρμογών
 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

  Καθηγητής
 • ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΟΥΜΕΝΗΣ

  Επίκουρος καθηγητής
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ

  Καθηγητής Εφαρμογών
 • ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ

  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

  Καθηγητής
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ

  Καθηγητής Εφαρμογών
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΛΟΣ

  Επίκουρος Καθηγητής
 • ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ

  Καθηγήτρια