Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Οργάνωση

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει έδρα την πόλη της Άρτας. Το τμήμα λειτουργεί σε δύο σύγχρονα κτήρια στην Πανεπιστημιούπολη των Κωστακιών στην Άρτα. Με πάνω από 500 ενεργούς φοιτητές, 18 μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών και 4 ερευνητικά εργαστήρια με διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, το τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών αποτελεί ένα ενεργό κύτταρο παραγωγής γνώσης και ευκαιριών για τους νέους που επιδιώκουν μια επιτυχή καριέρα στον χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Το Τμήμα δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στους φοιτητές του, σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας του ιδρύματος.

Βασικός στόχος του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη έντονης ερευνητικής δραστηριότητας σε σύγχρονες περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, και η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα για την προσέλκυση εξωτερικών πόρων.

Οι Καθηγητές του Τμήματος διαθέτουν μεγάλο πλήθος δημοσιευμένου έργου σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, έχουν αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με συναφή τμήματα εξωτερικού και συμμετέχουν σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων εγνωσμένου κύρους.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος είναι ισότιμα με αυτά των αποφοίτων συναφών Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων.


Όργανα Σχολής

Τα Όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος του τμήματος. Η Συνέλευση αποτελείται από τους καθηγητές του Τμήματος και εκπροσώπους των μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και των φοιτητών του Τμήματος. Κοσμήτορας της σχολής και πρόεδρος του τμήματος είναι ο καθηγητής Ευριπίδης Γλάβας.

Για την εύρυθμη ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία, το τμήμα συγκροτεί συμβουλευτικές επιτροπές. Τα μέλη των επιτροπών ορίζονται από τη Συνέλευση του τμήματος, με εισήγηση του προέδρου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιτροπές:
 • Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
 • Επιτροπή προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.)
 • Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών
 • Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης του τμήματος (ΟΜ.Ε.Α.)
 • Επιτροπή Έρευνας Τμήματος
 • Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων, Δικτυακού τόπου & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Αποφοίτων
 • Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
 • Επιτροπή Εργαστηριακών Διδακτικών υποδομών Κτιριακών υποδομών δικτυακών υποδομών & Ασφάλειας
 • Επιτροπή Δεοντολογίας


Κτηριακές Υποδομές και Εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες υποδομές (κτιριακές και εργαστηριακές) για τη διδασκαλία καθώς και για την εξυπηρέτηση λοιπών αναγκών όπως για έρευνα, επιμορφωτικά σεμινάρια, κλπ. Αναλυτικότερα διαθέτει τα ακόλουθα:
 • Κεντρικό κτήριο
 • Δευτερεύον κτήριο
 • Αίθουσα εργαστηρίου στο κτήριο της Ανθοκομίας
 • Χρήση των υποδομών της Βιβλιοθήκης (αναγνωστήριο και εκτυπωτικό κέντρο, σε άμεση γειτνίαση με το Δευτερεύον κτήριο).
Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι από άτομα με κινητικά προβλήματα και λαμβάνεται (κατά περίπτωση) πρόνοια για την διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες.


Κεντρικό Κτήριο

Pic


Στο κεντρικό κτήριο υπάρχουν:
 • Ένα Αμφιθέατρο (Α) και δύο Αίθουσες διδασκαλίας (Β) και (Γ)
 • Αίθουσα συνεδριάσεων και τηλε-διασκέψεων
 • 3 Ερευνητικά Εργαστήρια και
 • 4 Εργαστήρια διδασκαλίας
Στο κτήριο στεγάζεται η Γραμματεία του τμήματος, τα Γραφεία καθηγητών και η αίθουσα δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής του τμήματος (computer room). Τόσο το κεντρικό Αμφιθέατρο όσο και οι δύο αίθουσες είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύγχρονα εποπτικά συστήματα παρουσίασης. Οι σπουδαστές του Τμήματος έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα περιβάλλοντος UNIX, καθώς και ικανό αριθμό προσωπικών υπολογιστών, όλα συνδεδεμένα στο δίκτυο του Τμήματος. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής, βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιών, δικτύων, λογικής σχεδίασης και αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Όλα τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (15-20/αίθουσα) και εποπτικά συστήματα παρουσίασης. Τέλος, η υποδομή του Τμήματος συμπληρώνεται τις υποδομές των ερευνητικών εργαστηρίων.

Βοηθητικό Κτήριο (ΠΡΟΚΑΤ)

Pic

Το Βοηθητικό κτήριο του τμήματος διαθέτει 7 Εργαστήρια, γραφεία καθηγητών και ΕΔΙΠ και φιλοξενεί το κέντρο διαχείρισης δικτύων της πανεπιστημιούπολης.

Αίθουσα- Εργαστήριο στο κτήριο της Ανθοκομίας

Pic

Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται για το εργαστήριο του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Η/Υ».

Το προαναφερθέντα εργαστήρια εποπτεύονται από την επιτροπή εργαστηριακών και διδακτικών υποδομών του τμήματος. Εξυπηρετούν κυρίως τις εργαστηριακές δραστηριότητες 64 μαθημάτων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.