Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Στόχος του Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και η ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε αναδυόμενους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, με σκοπό τη δημιουργία στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Η δισδιάστατη προσέγγιση των αντικειμένων της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, επιτρέπει την δημιουργία επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση και ελκυστικότητα στην αγορά εργασίας.

The Department of Informatics and Telecommunications has traversed a course of more than twenty years, strengthening its academic position over time in an increasingly competitive environment. Στην πορεία αυτή, κινητήριος μοχλός και οδηγός είναι οι νέες εξελίξεις και τάσεις στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, ώστε το επαγγελματικό προφίλ και τα επιστημονικά εφόδια των αποφοίτων να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της τεχνολογίας, να μπορούν να ακολουθήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις και να συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης.

Βασικός στόχος του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη έντονης εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στις σύγχρονες περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Για την ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος προέχει η παραγωγή νέας γνώσης και η εκπαίδευση αποφοίτων ικανών να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να συνεισφέρουν στην παραγωγή Πληροφορικών, Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και Υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν κάθε ανάγκη, να δημιουργούν νέες δυνατότητες και να καλύπτουν όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

Το σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον απαιτεί άμεση και ευέλικτη προσαρμογή της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας στις τρέχουσες και επικείμενες συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό πλαίσιο. Η εξέλιξη στις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Τμήμα παρουσιάζει σχεδόν εκθετική πρόοδο, καθώς αναδύονται και αναπτύσσονται ευρύτατα νέοι επιστημονικοί τομείς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται: η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επεξεργασία και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, οι νέες γενιές Κινητών Επικοινωνιών και υπηρεσιών, οι υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης και Τηλε-εργασίας, η υιοθέτηση της Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας στην εκπαίδευση, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων Αυτοματοποιημένης Ιατρικής Διάγνωσης, η εφαρμογή της Παιχνιδοποίησης σε μια σειρά τομέων της σύγχρονης οικονομίας, η ραγδαία υιοθέτηση των Κρυπτονομισμάτων και των τεχνολογιών Αλυσίδας Συναλλαγών (blockchain), οι «Εξυπνοι» Αισθητήρες, το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) και Υπηρεσιών (IoS), ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (Ι4.0), τα οποία συνδυαζόμενα με το Υπολογιστικό Νέφος αναδεικνύουν την ανάγκη για Κυβερνοασφάλεια και θωράκιση των υπολογιστικών συστημάτων και των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Οι Καθηγητές του Τμήματος διαθέτουν μεγάλο πλήθος δημοσιευμένου έργου σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, έχουν αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με συναφή τμήματα του εξωτερικού και συμμετέχουν σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων εγνωσμένου κύρους. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος κατοχυρώνονται με το Π.Δ. 44/08-04-2009 και είναι ισότιμα με αυτά των αποφοίτων συναφών Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων.