Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΝΠΣ)

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Διάρκεια σπουδών

Η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα, και κάθε μάθημα του Τμήματος είναι ενταγμένο σε ένα από αυτά. Οι φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα ακολουθούν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» (ISCED codes: 061 “Information and Communication Technologies” και 0714 “Electronics and Automation”), το οποίο οδηγεί στη λήψη του πτυχίου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, επιπέδου 6 σύμφωνα με το Εθνικό πλαίσιο προσόντων. Μετά την απονομή του πτυχίου, οι απόφοιτοι πέρα από την αντίστοιχη επαγγελματική σταδιοδρομία, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) επιπέδου 7, ή/και την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών επιπέδου 8.


Δομή Προγράμματος Σπουδών

Ο φοιτητής πρέπει αρχικά να παρακολουθήσει 30 υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν ένα εκτεταμένο, αλλά απαραίτητο, γνωστικό επιστημονικό σύνολο στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες, κοινό για όλους τους φοιτητές. Τα μαθήματα χωρίζονται σε:

 • Μαθήματα Υπόβαθρου (8 μαθήματα)
 • Επιστημονικής Περιοχής (22 μαθήματα)
 • Ο φοιτητής επίσης επιλέγει ένα μάθημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Στη συνέχεια ο φοιτητής εμβαθύνει στους τομείς που επιθυμεί, ανάλογα με την δικιά τους επιλογή μαθημάτων, από τις 5 διαθέσιμες ροές μαθημάτων εξειδίκευσης.


  Ροές Μαθημάτων

  Κάθε ροή έχει ένα σύνολο (5 εως 7) μαθημάτων, μέσω των οποίων παρέχεται εξειδικευμένη τεχνική γνώση στο συγκεκριμένο θέμα. Οι ροές μαθημάτων οι οποίες υποστηρίζονται από το τμήμα είναι οι ακόλουθες:

  • ΡΟΗ μαθημάτων: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  • ΡΟΗ μαθημάτων: ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • ΡΟΗ μαθημάτων: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΡΟΗ μαθημάτων: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • ΡΟΗ μαθημάτων: ΔΙΚΤΥΩΝ


  Κατηγορίες μαθημάτων

 • Μαθήματα Κορμού (Κ):
 • Τα μαθήματα κορμού (Κ) προσφέρονται στα πρώτα 6 εξάμηνα του προγράμματος σπουδών και είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές.

 • Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ):
 • Τα μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, προσφέρονται στο 6ο εξάμηνο φοίτησης.

 • Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ):
 • Διαρθρώνονται σε πέντε ‘Ροές’ μαθημάτων και προσφέρονται κατά το 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο.


  Πτυχιακή Εργασία

  Η πτυχιακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική και εκπονείται κατά το 7ο και το 8ο εξάμηνο φοίτησης.


  Πρακτική Άσκηση

  Στο νέο ΠΣ η πρακτική άσκηση προσφέρεται μετά το 6ο εξάμηνο σε προαιρετική βάση, για χρονικό διάστημα 2 μηνών, και πραγματοποιείται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Για να συμμετάσχει ο φοιτητής θα πρέπει να έχει προηγουμένως επιτύχει σε τουλάχιστον 25 υποχρεωτικά μαθήματα.


  Πίνακες Μαθημάτων ΠΣ ανά Εξάμηνο και Ροή  Οδηγός Σπουδών 2022 - 2023


  Οδηγός Σπουδών 2021 - 2022


  Οδηγός Σπουδών 2020 - 2021


  Οδηγός Σπουδών 2019 - 2020