Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Ετήσια Στοχοθεσία

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εστιάζονται στις εξής κατηγορίες :
• Στρατηγικοί Στόχοι 3: Πολιτική ποιότητας του ίδιου του Τμήματος
• Στρατηγικοί Στόχοι 4.1: Ποιότητα της αποπεράτωσης του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
• Στρατηγικοί Στόχοι 4.2: Ποιότητα των Σπουδών του ΠΠΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Στρατηγικοί Στόχοι 5: Ποιότητα των Μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος
• Στρατηγικοί Στόχοι 6: Ποιότητα του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.

Παρακάτω αναπτύσσονται ξεχωριστά κάθε μια κατηγορία στόχων, συγκεκριμενοποιώντας και ποσοτικοποιώντας επιμέρους δείκτες, θέτοντας ρεαλιστικές τιμές στόχους με βάση την τρέχουσα στάθμιση του Τμήματος. Στην στοχοθεσία ποιότητας, προδιαγράφονται οι δράσεις και οι ρόλοι για την επίτευξη των στόχων, αλλά και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Την στοχοθεσία εισηγείται η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, κατόπιν συζήτησης στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.