Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Αξιολογήσεις Διδασκαλίας

Η Έκθεση Αξιολόγησης συντάσσετε από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με σκοπό την παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση των Μαθημάτων του Τμήματος από τους Φοιτητές του. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ) από τον Σεπτέμβριο του 2019 διάγει ένα μεταβατικό στάδιο, λόγω της ένταξη του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ), και την δημιουργία νέου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ). Κατά την μετάβαση οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερες, καθώς το Τμήμα καλείται να διεκπεραιώνει ποιοτικά δύο Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), να οργανώνει το νέο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ), να εξακολουθήσει να παράγει ποιοτικό διδακτικό και ερευνητικό έργο, αλλά και να εναρμονιστεί με τις διαδικασίας του νέου Ιδρύματος.

Στόχος του νέου ΠΠΣ αποτελεί η παροχή σύγχρονης ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους φοιτητές, έτσι ώστε με την αποπεράτωση των σπουδών τους να έχουν αποκτήσει μια ευρεία βάση τόσο θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων στα αντικείμενα της Πληροφορικής, των Δικτύων και των Τηλεπικοινωνιών όσο και απαραίτητων δεξιοτήτων, που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στο εγχώριο και διεθνές ακαδημαϊκό και εργασιακό περιβάλλον. Το ΠΠΣ επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με τεχνικές γνώσεις, αναλυτική σκέψη, ηθική υπευθυνότητα αλλά και ηγετικές ικανότητες προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα τους στη προσέγγιση προβλημάτων και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, δεδομένων των πολλαπλών αλλαγών και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσονται οι τεχνολογίες πληροφορικής, δικτύων και τηλεπικοινωνιών.

Η ΟΜ.Ε.Α του Τμήματος έχει αναλάβει την ευθύνη να διασφαλίσει την ποιότητα των δραστηριοτήτων του Τμήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, το ερευνητικό έργου και την διοικητικές διεργασίες. Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ιδιαίτερη πρόκληση στην παρούσα συγκυρία καθώς νέα μαθήματα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών. Τα νέα μαθήματα θα πρέπει να προσφέρουν ένα πλήρες υλικό διαθέσιμο προς τον φοιτητή, το οποίο οι διδάσκοντες καλούνται να συγκεντρώσουν και να δημιουργήσουν, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να συνδεθούν με συνοχή και αρμονία στα υπόλοιπα μαθήματα του νέου ΠΠΣ. Με βάση τα παραπάνω η ανάγκη για ανάδραση από τις απόψεις των ίδιων των φοιτητών του Τμήματος για το κάθε μάθημα ξεχωριστά καθίσταται περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Τα πεδία της πληροφορικής και τον Τηλεπικοινωνιών άλλωστε εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, απαιτώντας συνεχή επαγρύπνηση και επικαιροποίηση της ύλης το προσφερόμενων μαθημάτων αλλά και του ίδιου του ΠΠΣ.

Η παρούσα έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σε όλες τις πτυχές ενός προσφερόμενου μαθήματος, από το ύλη που διδάσκεται, το υλικό και την βιβλιογραφία που προσφέρεται, τον τρόπο διδασκαλίας, τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης των φοιτητών, την επίδοση των διδασκόντων. Τα συμπεράσματα τις έκθεσης λαμβάνουν υπόψη την Στοχοθεσία του τμήματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, την Στοχοθεσία του Ιδρύματος, την οποία θέτει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) υπό τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).