ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στo Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ λειτουργούν τρία Ερευνητικά Εργαστήρια: