Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει διανύσει μέχρι σήμερα μια πορεία άνω των είκοσι ετών, στη διάρκεια της οποίας έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την ενηλικίωση του, την σταθεροποίηση και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής θέσης του σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην πορεία αυτή κινητήριος μοχλός και οδηγός είναι οι νέες εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, ώστε το προφίλ και τα επιστημονικά εφόδια των αποφοίτων να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της τεχνολογίας και να μπορούν να ακολουθήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις και να συνεισφέρουν στην εξέλιξη της επιστήμης.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Τμήμα έχουν μια εκθετική εξέλιξη, καθώς αναπτύσσονται ευρύτατα και αναδύονται πολλοί διαφορετικοί νέοι επιστημονικοί τομείς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και προσελκύουν την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ενδεικτικά αναφέρονται: η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επεξεργασία και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, οι νέες γενιές κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσίες 5G και ο σχεδιασμός του 6G, οι υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και τηλε-εργασίας (οι οποίες γνωρίζουν εκρηκτική αύξηση παγκοσμίως λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού), η υιοθέτηση της Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, ο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων αυτοματοποιημένης ιατρικής διάγνωσης, η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης σε μια σειρά τομέων της σύγχρονης οικονομίας, η ραγδαία υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων και των τεχνολογιών αλυσίδας συναλλαγών (blockchain), οι «έξυπνοι» αισθητήρες, το διαδίκτυων των αντικειμένων (IoT) και Υπηρεσιών (IoS), ο Ψηφιακός μετασχηματισμός και η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (Ι4.0), τα οποία συνδυαζόμενα με το Υπολογιστικό Νέφος αναδεικνύουν την ανάγκη για κυβερνοασφάλεια και η έρευνα για την θωράκιση των υπολογιστικών συστημάτων και των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη και εξέλιξη του Τμήματος παρακολουθεί τις εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και συνεισφέρει σε αυτές ερευνητικά ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει και εντάσσει τις διδακτικές δραστηριότητες του στη νέα πραγματικότητα. Το υπάρχον ακαδημαϊκό περιβάλλον απαιτεί άμεση και ευέλικτη προσαρμογή της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της έρευνας στα πεδία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στις τρέχουσες και επικείμενες συνθήκες που διαμορφώνονται σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό προέχει η παραγωγή νέας γνώσης και η εκπαίδευση αποφοίτων ικανών να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και συνεισφέρουν στην παραγωγή υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών διαθέσιμων σε όλο και ευρύτερες μάζες του πληθυσμού και οι οποίες καλύπτουν κάθε ανάγκ,η δημιουργούν νέες δυνατότητες και καλύπτουν ομάδες πληθυσμού με ειδικές απαιτήσεις (ΑΜΕΑ, αποκλεισμένες ομάδες, κτλ).

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του τμήματος λαμβάνει υπ’ όψη του όλα τα παραπάνω επιδιώκοντας να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις, ώστε η πορεία του Τμήματος να συμβαδίζει με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ερευνητικές τάσεις, ενταγμένος στο γενικότερο σχεδιασμό του Ιδρύματος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΠΣ