Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. Αφορά την ποιότητα της παροχής εκπαίδευσης, έρευνας, διασύνδεσης και υποδομών.

Η πολιτική αυτή δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Για το λόγο αυτό το ΠΠΣ του Τμήματος συγκροτείται και ανά τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιείται με άξονα την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση. Η επικαιροποίησή του λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις στα επιμέρους ερευνητικά πεδία που θεραπεύει, τη διεπιστημονικότητα και την ανάδυση νέων αντικειμένων αιχμής. Παράλληλα, παρακολουθεί τα προγράμματα συναφών τμημάτων των άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κανονισμός Πολιτικής Ποιότητας