Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.) αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του και εξειδικεύεται στους τομείς δράσης του. Θέτει τις αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και της συνεχούς βελτίωσης της εκπαίδευσης, της έρευνας και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος, ανταποκρίνεται στο αίτημα για δημόσια-κοινωνική λογοδοσία και δημιουργεί το πλαίσιο συμμετοχής και συνέργειας όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας στο Π.Ι. είναι η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε το Πανεπιστήμιο να καθιερωθεί ως ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη εκπαίδευση που παρέχει, την έρευνα και την καινοτομία, το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, τη γνώση και την τεχνογνωσία που παράγει, την επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας.

Λεπτομέρειες σχετικά με την Πολιτική Ποιότητας του Π.Ι. αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Ε.Σ.Δ.Π. link