Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


 • Να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ικανότητα διερεύνησης, ανάπτυξης και παρουσίασης θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος.
 • Να εξοικειωθούν στην προφορική παρουσίαση με χρήση γενικότερης τεχνολογίας.
 • Να διευρύνουν οι σπουδαστές την ικανότητα τους στην συλλογή στοιχείων μέσω της βιβλιογραφίας και του διαδικτύου. • Γενικές Ικανότητες:


  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  Περιεχόμενο μαθήματος:


  Στο πρώτο μέρος του μαθήματος γίνεται ανάπτυξη της μεθοδολογικής προσέγγισης που πρέπει να ακολουθηθεί για την διερεύνηση, επεξεργασία, ανάπτυξη και παρουσίαση ενός θέματος. Στο δεύτερο μέρος όλοι οι σπουδαστές του εξαμήνου αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν ένα θέμα το οποίο είναι διαφορετικό για τον κάθε σπουδαστή. Τα θέματα τα οποία ανατίθενται στους σπουδαστές από τον υπεύθυνο καθηγητή είναι σχετικά με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος. Οι σπουδαστές επεξεργάζονται το θέμα που τους ανατίθεται ακολουθώντας της αρχές της μεθοδολογικής προσέγγισης που διδάχτηκαν στο πρώτο μέρος του μαθήματος. Στη συνέχεια το θέμα παρουσιάζεται σε μορφή σεμιναρίου στους υπόλοιπους σπουδαστές του εξαμήνου με την καθοδήγηση του υπεύθυνου διδάσκοντα καθηγητή. Ακολουθεί συζήτηση στην οποία λαμβάνουν μέρος όλοι οι σπουδαστές του εξαμήνου. Στα πλαίσια της συζήτησης μπορούν να τίθενται διερευνητικές ερωτήσεις, να ασκείται κριτική και να διατυπώνονται διαφορετικές ή και συμπληρωματικές απόψεις. Οι ερωτήσεις και η συζήτηση περιορίζονται γύρω από το θέμα της εργασίας που αναπτύχθηκε. Στο σεμινάριο και στην συζήτηση μπορούν να παρίστανται και να συμμετέχουν και άλλα μέλη του Ε.Π. του τμήματος. Τέλος, στο τμήμα δημιουργείται αρχείο σεμιναρίου.