Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές μετά το τέλος του να είναι σε θέση:

  Να κατανοούν και να εφαρμόζουν διαδικασίες εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional design) στην δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου.
 • Να αντιλαμβάνονται την συνεισφορά και τις προσεγγίσεις των διαφόρων σύγχρονων θεωριών μάθησης στην ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού.
 • Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν αποδεδειγμένες πρακτικές που βοηθούν και ενισχύουν την μάθηση και την παρουσίαση εκπαιδευτικού περιεχομένου.
 • Να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems) όπως το moodle ή/και το open-eclass.
 • Να κατανοούν την ανάγκη χρήσης διαφορετικών μέσων παρουσίασης και διαφορετικών τρόπων αποτίμησης της μάθησης (assessment).Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική Εργασία.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Εισαγωγή στην ηλεκτρονική μάθηση ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Σύγχρονη εναντίον ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης και MOOC.
 • Γρήγορη σχεδίαση (μαθησιακοί στόχοι και αντικείμενα εκμάθησης).
 • Αρχές ηλεκτρονικής μάθησης (πολυμέσα, συνοχή, πλεονασμός,εξατομίκευση κ.λπ.).
 • Δοκιμές.
 • Παιχνίδια και προσομοιώσεις.
 • Διαχείριση του Moodle. Δραστηριότητες Moodle.
 • Ειδικά θέματα HTML5, Εργαλεία συγγραφής και Τεχνολογίες πολυμέσων.