Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια διαθέτει προηγμένες γνώσεις στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, με βάση τις οποίες είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί, περιγράφει και κατηγοριοποιεί τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη Βιοϊατρική, με διαγράμματα και δεδομένα.
 • Κατανοεί και εξηγεί με διαγράμματα τους βασικούς φυσικούς νόμους που αξιοποιούνται σε κάθε βιοϊατρική οντότητα ή εξέταση (modality).
 • Αντιλαμβάνεται, αξιολογεί συγκριτικά και τεκμηριώνει τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εναλλακτικών τεχνολογικών προσεγγίσεων και λύσεων.
 • Αναλύει και ερμηνεύει τα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας του βιοϊατρικού εξοπλισμού,
 • Επιλέγει την κατάλληλη μεταξύ των εναλλακτικών περιγραφών ψηφιακού συστήματος, με βάση το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
 • Απόκτηση βασικών γνώσεων και εννοιών υποβάθρου για τις εφαρμογές των φυσικών επιστημών στην ιατρική.
 • Κατανόηση των κύριων εννοιών και των σχετικών μαθηματικών μεθόδων.
 • Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης απλού πηγαίου κώδικα σε περιβάλλον Matlab για εφαρμογές Βιοϊατρικής, επεξεργασία και ανάλυση.
 • Ανάλυση προβλημάτων και εφαρμογών της Βιοϊατρικής στις φυσικές αρχές και φαινόμενα στα οποία βασίζονται.
 • Συνεργάζεται σε ομάδα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση (ανάλυση – σύνθεση) σύνθετων προβλημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, την κριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και τη λήψη αποφάσεων προς υλοποίηση.Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Ιατρικά Δεδομένα και Πρότυπα
 • Πληροφοριακά Συστήματα στην Ιατρική
 • Τηλεϊατρική
 • Κινητή Υγεία
 • Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης στην Ιατρική
 • Βιοϊατρικά Σήματα
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Διακύμανση Καρδιακής Συχνότητας
 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
 • Ηλεκτρομυογράφημα
 • Εμβρυακό Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Ανάλυση Κινητικής Κατάστασης