Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές :

 • Έχουν κατανοήσει και επεκτείνει τις βασικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων αλλά και προχωρημένες έννοιες βάσεων δεδομένων και διαχείρισης δεδομένων καθώς και πως αυτές οι έννοιες σχετίζονται με την απόδοση πραγματικών συστημάτων.
 • Έχουν κατανοήσει την θεωρητική και πρακτική υλοποίηση των βάσεων δεδομένων και των προχωρημένων θεμάτων διαχείρισης δεδομένων.
 • Έχουν αποκτήσει εμπειρία στη χρήση προχωρημένων δομών ευρετηρίων και εργαλείων ευρετηριοποίησης για Βάσεις Πολυμέσων.
 • Έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες κατανεμημένων και παράλληλων βάσεων δεδομένων και βάσεων δεδομένων κειμένου.
 • Αναπτύσσουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.


Γενικές Ικανότητες: • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Ομαδική εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.


Περιεχόμενο Μαθήματος: • Βασικά θέματα ΣΔΒΔ.
 • Εισαγωγή στη φυσική οργάνωση ενός ΣΔΒΔ.
 • Μέσα αποθήκευσης.
 • Οργανώσεις Αρχείων και κατάλογοι.
 • Δενδρικοί κατάλογοι και αρχεία (Β-δένδρα, Β+ δένδρα, Β*-δένδρα).
 • Τυχαία στατικά και δυναμικά αρχεία (κατακερματισμός).
 • Εξωτερική ταξινόμηση.
 • Διαχείριση απομονωτικής μνήμης.
 • Επανάληψη σχεσιακών πράξεων.
 • Επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτημάτων.
 • Τεχνικές Ανάκαμψης Βάσεων Δεδομένων.
 • Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων.
 • Βάσεις Δεδομένων Κειμένου, XML και Βάσεις Δεδομένων στο Διαδίκτυο.
 • Έννοιες Εξόρυξης Δεδομένων.
 • Συστήματα διαχείρισης ροών δεδομένων.
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές (NoSQL databases, NewSQL databases, Mobile databases, fractals σε βάσεις δεδομένων).
 • Μελλοντικές κατευθύνσεις.