Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται στα εξής:

 • Κατανόηση και χρήση του ασυμπτωτικού συμβολισμού για την έκφραση της αποδοτικότητας αλγορίθμων.
 • Κατανόηση σε βάθος της έννοιας της αποδοτικότητας αλγορίθμων.
 • Εξοικείωση με την αλγοριθμική τεχνική Διαίρει και Βασίλευε και ικανότητα εφαρμογής της.
 • Εξοικείωση με την αλγοριθμική τεχνική των άπληστων αλγορίθμων και ικανότητα εφαρμογής της.
 • Εξοικείωση με το δυναμικό προγραμματισμό και ικανότητα εφαρμογής του.
 • Κατανόηση της χρησιμότητας των γραφημάτων, εκμάθηση των βασικών αλγορίθμων γραφημάτων (π.χ. συντομότερες διαδρομές).
 • Κατανόηση της έννοιας της υπολογισιμότητας.
 • Κατανόηση της κλάσης προβλημάτων NP και των αναγωγών.
 • Εξοικείωση με τους προσεγγιστικούς αλγορίθμους, πρακτικές εφαρμογές.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Ασυμπτωτικός συμβολισμός (O, ο, Ω, ω, Θ).
 • Ανάλυση πολυπλοκότητας αλγορίθμων (μέσης και χειρότερης περίπτωσης).
 • Ανάλυση αποδοτικότητας αλγορίθμων ταξινόμησης.
 • Τυχαιοκρατικοί αλγόριθμοι.
 • Διαίρει και βασίλευε.
 • Άπληστοι αλγόριθμοι.
 • Αλγόριθμοι οπισθοδρόμησης (stable marriages, 8-queens).
 • Δυναμικός προγραμματισμός (knapsack).
 • Γραφήματα, αναπαραστάσεις γραφημάτων.
 • Αναζήτηση κατά βάθος - αναζήτηση κατά πλάτος.
 • Ελάχιστο συνεκτικό δένδρο (Kruskal, Prim).
 • Συντομότερα μονοπάτια από μια κορυφή (Dikstra, Bellman Ford).
 • Συντομότερα μονοπάτια για όλα τα ζεύγη κορυφών (Floyd Warshall).
 • Υπολογιστική πολυπλοκότητα.
 • Υπολογισιμότητα.
 • Η κλάση προβλημάτων NP και το πρόβλημα P vs NP.
 • NP πληρότητα, αναγωγές πολυωνυμικού χρόνου.
 • Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι.