Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Να εξοικειωθούν με τις διάφορες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Να κατανοήσουν, να υλοποιούν και να εφαρμόσουν βασικούς αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.
 • Να κατανοήσουν και να αποκτήσουν την ικανότητα να επιλύουν απλά αλλά και σύνθετα προβλήματα εφαρμόζοντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.
 • Να αποκτήσουν ικανότητες αναπαράστασης προβλημάτων του πραγματικού κόσμου.
 • Να μπορούν να καθορίσουν και να επιλέξουν τον καταλληλότερο αλγόριθμο για την αυτοματοποιημένη επίλυση του προβλήματος.
 • Να μπορούν να αναγάγουν την επίλυση ενός προβλήματος σε πρόβλημα αναζήτησης λύσης.
 • Να μπορούν να αναπαριστούν και να επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών.
 • Να έχουν κατανοήσει τις έννοιες της αναπαράστασης γνώσης.
 • Να μπορούν να αναπαραστούν τη γνώση.
 • Να εξαγάγουν συμπερασμούς χρησιμοποιώντας λογική πρώτης τάξης.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Bασικές αρχές και έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, διαφορετικές προσεγγίσεις και υποπεριοχές της.
 • Αναπαράσταση προβλημάτων πραγματικού κόσμου και επίλυση τους.
 • Αλγόριθμοι αναζήτησης λύσεων, αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης, στρατηγικές αναζήτησης λύσεων: αναζήτηση σε βάθος, αναζήτηση σε πλάτος, επαναληπτικής εμβάθυνσης, αλγόριθμοι διπλής κατεύθυνσης.
 • Ευρετικές στρατηγικές αναζήτησης λύσεων: αλγόριθμοι πρώτα στο καλύτερο, αναρρίχηση λόφων, αλγόριθμος A*.
 • Παιχνίδια δύο αντιπάλων, αλγόριθμος min-max, αλγόριθμος κλαδέματος a-b.
 • Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών και αλγόριθμοι επίλυσης προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών, με διάφορες παραλλαγές οπισθοδρόμησης.
 • Αρχές αναπαράστασης γνώσης και λογισμού.
 • Προτασιακή λογική, αναπαράσταση γνώσης και εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιώντας την προτασιακή λογική.
 • Λογική πρώτης τάξης, αναπαράσταση γνώσης με την λογική πρώτης τάξης και εφαρμογή της για την εξαγωγή συμπερασμών, χρησιμοποιώντας τους κανόνες συμπερασμού τρόπος του θέτειν (modus ponens), την αρχή της ανάλυσης (resolution).
 • Εναλλακτικές μορφές απεικόνισης λογικής.
 • Δομημένη αναπαράσταση γνώσης.
 • Εισαγωγή στο λογικό προγραμματισμό και τη γλώσσα Prolog.