Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, οι φοιτητές:

 • Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές δομές δεδομένων κύριας μνήμης.
 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και έννοιες για τη θεωρητική και εμπειρική μελέτη αλγορίθμων.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να μπορούν να περιγράψουν την λειτουργία των βασικών δομών δεδομένων και να μπορούν να τις υλοποιήσουν.
 • Να μπορούν να συγκρίνουν την απόδοση δομών δεδομένων και να μπορούν να επιλέξουν την καταλληλότερη για κάθε πρόβλημα.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Θεωρητική και εμπειρική μελέτη και σύγκριση αλγορίθμων.
 • Βασικές αρχές αναδρομής.
 • Έννοιες των αναλλοίωτων συνθηκών.
 • Αλγόριθμοι αναζήτησης (σειριακή, δυαδική και αναζήτηση παρεμβολής).
 • Βασικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης (ταξινόμηση με εισαγωγή, με επιλογή, με συγχώνευση και γρήγορη ταξινόμηση).
 • Αλγόριθμοι ταξινόμησης κάδου και Radix sort.
 • Ζήτημα του κάτω φράγματος συγκριτικών αλγορίθμων ταξινόμησης.
 • Έννοια των αφηρημένων τύπων δεδομένων.
 • Γραμμικές λίστες (στατικές και συνδεδεμένες).
 • Δομές της στοίβας και της ουράς.
 • Σωροί μεγίστων και ελαχίστων.
 • Εφαρμογές των σωρών στην κωδικοποίηση.
 • Αλγόριθμος Huffman.
 • Έννοια του δένδρου ως βασική δομή δεδομένων.
 • Τρόποι διάσχισης δένδρων.
 • Δυαδικά δένδρα, δυαδικά δένδρα αναζήτησης, τα ισοζυγισμένα δένδρα AVL, τα ερυθρόμαυρα δένδρα και τα δέντρα (a,b) καθώς επίσης τα tries.
 • Έννοιες του κατακερματισμού.
 • Κατακερματισμός με αλυσίδα, με ανοιχτή διευθυνσιοδότηση, ο διπλός κατακερματισμός, ο ανακατακερματισμός και ο επεκτάσιμος κατακερματισμός.