ΣΧΕΔΙΑΣΗ ASIC

Τίτλος Μαθήματος:               ΣΧΕΔΙΑΣΗ ASIC

Κωδικός Μαθήματος:           706

Εξάμηνο διδασκαλίας:          7ο Εξάμηνο

Προαπαιτούμενα:                 

 

Σκοπός του μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του λογικού μέρους της σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού (ASIC – Application Specific Integrated Circuits) και η γνωριμία με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή της. Αναλύονται τα επιμέρους στάδια του σχεδιασμού ASIC, ξεκινώντας από τις προδιαγραφές ενός συστήματος και φτάνοντας ως το στάδιο της φυσικής σύνθεσής του. Γίνεται επίσης μια εισαγωγή στο οικονομικό σχεδιασμό ενός ASIC.   

Στόχος του μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα έχει εξοικειωθεί με τις έννοιες, τα στάδια και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση ASIC. Επίσης, θα έχει γνωρίσει σημαντικά στοιχεία του οικονομικού σχεδιασμού.

 Περιγραφή του μαθήματος

Λογική σχεδίαση και επαλήθευση ολοκληρωμένου συστήματος (Logic Design and Verification). Σύνθεση RTL (RTL Synthesis). Χαρτογράφηση συστήματος με χρήση εξειδικευμένων βιβλιοθηκών κελιών (Library Mapping). Λειτουργική Επαλήθευση μετά την χαρτογράφηση (Functional or Formal Verification). Στατική χρονική ανάλυση (Static Timing Analysis). Σχεδίαση και εισαγωγή κυκλωμάτων για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας του συστήματος (DFT, Test Insertion). Ανάλυση κατανάλωσης ισχύος (Power Analysis).

Εργαστήριο μαθήματος: Πρακτική εξάσκηση στη σχεδίαση ASIC. Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε εξειδικευμένα προγράμματα σχεδίασης και θα αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση τους.

 Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. CMOS VLSI Design: A circuits and Systems Perspective, N. Weste, D. Harris
  2. Digital VLSI chip design with Cadence and Synopsys CAD tools
  3. Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Behzad Razavi, McGraw-Hill
  4. Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Gray, Hurst, Lewis, Meyer, Wiley
  5. Design of Analog Integrated Circuits and Systems, K. Laker, W. Sansen, McGraw-Hill
  6. CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, R.J.Baker, H.W. Li, D.E. Boyce, IEEE PRESS
  7. Microelectronic Circuits (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering) , by Adel S. Sedra, Kenneth Carless Smith Hardcover - December 1, 2003
  8. Microelectronic Circuit Design with CD-ROM , by Richard C Jaeger, et al Hardcover - July 21, 2003