ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Τίτλος Μαθήματος:               ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Κωδικός Μαθήματος:           104

Εξάμηνο διδασκαλίας:          1ο Εξάμηνο

Προαπαιτούμενα:                 

 

Σκοπός του μαθήματος

Σκοποί του μαθήματος είναι η απόκτηση της ικανότητας ανάλυσης και σχεδίασης συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων και η απόκτηση τις ικανότητας χρήσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για την κατασκευή συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων.

Στόχος του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών σχεδίασης και κατασκευής συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων.

Περιγραφή του μαθήματος

Αριθμητικά Συστήματα, Κώδικες, Άλγεβρα Boole, Λογικές Πύλες, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Λογικές Συναρτήσεις, Μέθοδοι Απλοποίησης Λογικών Συναρτήσεων, Συνδυαστικά Κυκλώματα, Οικουμενικές Πύλες, Δυαδική Πρόσθεση και Αφαίρεση, Συνδυαστικά Κυκλώματα με MSI και PLD, Κωδικοποιητές και Αποκωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Flip-Flop, Καταχωρητές, Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα, Απαριθμητές, Αλγοριθμικές Μηχανές Καταστάσεων, Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. Ψηφιακά ηλεκτρονικά, Ασημάκης Νικόλαος, Gutenberg, 2008
  2. Ψηφιακή Σχεδίαση & CD, Mano Morris, Ciletti Michael, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2005.
  3. Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη Γλώσσα VHDL, Brown, Vranesic, εκδόσεις Tζιόλα 2001
  4. Ψηφιακή Σχεδίαση με τη Γλώσσα VHDL, Πογαρίδης Δημήτριος, εκδόσεις Γκιούρδας 2007