Κατευθύνσεις

Το Τμήμα  διαθέτει έχει τρεις κατευθύνσεις:

 1. Μηχανικών Λογισμικού
 2. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 3. Μηχανικών Δικτύων.

Τα μαθήματα των κατευθύνσεων περιλαμβάνουν σύγχρονα αντικείμενα και παρέχουν σημαντική εξειδίκευση και πρακτική γνώση. Η εκτίμηση του Τμήματος είναι ότι οι φοιτητές του, τόσο κατά την πρακτική τους άσκηση όσο και στην εργασία τους μετά την αποφοίτηση, έχουν σημαντική πρακτική εμπειρία σε εξειδικευμένα αντικείμενα, δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι κατευθύνσεις όπως έχουν οριστεί θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του. 

Μηχανικών Δικτύων

Στα αντικείμενα της κατεύθυνσης Μηχανικών δικτύων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Σχεδιασμός και Διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών
 2. Εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών
 3. Διαχείριση επικοινωνιακών πόρων
 4. Εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων
 5. Διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων
 6. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων. 

Μηχανικών λογισμικού

Στα αντικείμενα της κατεύθυνσης Μηχανικών Λογισμικού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Προγραμματισμός μικρής και μεγάλης κλίμακας
 2. Προγραμματισμός και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού
 3.  Δημιουργία διεπαφών χρήστη-λογισμικού
 4. Σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων
 5. Παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας
 6. Σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων
 7. Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας. 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Στα αντικείμενα της κατεύθυνσης Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων σύνθετων συστημάτων αισθητήρων
 2.  Σχεδιασμό και Προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
 3.  Σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων
 4.  Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.