Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023


 1. Κατάθεση δικαιολογητικών: 1/11/2022 έως 15/11/2022.
 2. Κατατακτήριες εξετάσεις: 1/12/2022 έως 20/12/2022 στο κεντρικό αμφιθέατρο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών τις ημέρες και ώρες που θα ανακοινώσει το Τμήμα.
 3. Δικαιολογητικά:
  • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 4. Τα μαθήματα που θα εξεταστούν και η Ύλη είναι όπως φαίνεται κατωτέρω σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος:


 5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  Σύνολα. Πραγματικοί αριθμοί. Ακολουθίες πραγματικών αριθμών. Σειρές πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι συναρτήσεων. Εφαρμογές παραγώγων. Αόριστα και ορισμένα ολοκληρώματα. Γενικευμένα ολοκληρώματα. Εφαρμογές ολοκληρωμάτων. Δυναμοσειρές. Μιγαδικοί αριθμοί. Μιγαδικές συναρτήσεις. Εφαρμογές των παραπάνω εννοιών και με τη χρήση σύγχρονου μαθηματικού λογισμικού και μαθηματικών εργαλείων (MATLAB, Octave κλπ).

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Απειροστικός Λογισμός, R. L. Finney, M. D. Weir, F. R. Giordano, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012.
  2. Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, M. Spivak, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN: 978-960-524-302-9, Έκδοση: 4η/2008
  3. Ανώτερα Μαθηματικά, Αθ. Μπράτσος, Εκδόσεις Σταμούλη, 2003


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό & στη Γλώσσα C., Τύποι Δεδομένων – Δήλωση Μεταβλητών – Έξοδος Δεδομένων, Είσοδος Δεδομένων, Τελεστές, Έλεγχος Προγράμματος., Βρόχοι Επανάληψης, Συναρτήσεις, Χαρακτήρες, Πίνακες.

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Γ. Τσελίκης, Ν. Τσελίκας, 2012, C από την θεωρία στην Εφαρμογή, 2η Έκδοση.
  2. Δ. Καρολίδης, 2013, C, έκδοση ιδίου.
  3. H. Cheng, C για Επιστήμονες και Μηχανικούς, 2012, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
  4. P. Deitel, H. Deitel, 2014, Οδηγός της C για Προγραμματιστές, 1η Εκδ. Εκδότης: Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ


  ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

  Ψηφιακά συστήματα και δυαδικοί αριθμοί, άλγεβρα Boole και λογικές πύλες,. ελαχιστοποίηση σε επίπεδο πυλών, η μέθοδος του χάρτη και απλοποίηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, συνδυαστική λογική, βασικά συνδυαστικά κυκλώματα, δυαδικός αθροιστής / αφαιρέτης και δεκαδικός αθροιστής, δυαδικός πολλαπλασιαστής και συγκριτής μεγέθους, αποκωδικοποιητές και υλοποίηση συνδυαστικής λογικής, κωδικοποιητές.

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Ψηφιακή Σχεδίαση, Mano Morris, Ciletti Michael, 6η έκδοση - 2018, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε, ISBN: 978-960-491-113-4
  2. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Leach, Malvino, 5η έκδοση - 2006, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α, ISBN: 960-8129-16-8


  Από τη Γραμματεία του Τμήματος