Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Κανονισμός Εξετάσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων των φοιτητών σε καθένα από τα Μαθήματα του Προπτυχιακού ή/και του Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Η διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων των φοιτητών αναφέρεται στο περίγραμμα του μαθήματος στον οδηγό σπουδών, ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα στην πρώτη διάλεξη και μπορεί να περιέχει μία σύνθεση διαδικασιών όπως πρόοδοι, εργαστηριακές ασκήσεις και σύνθετες εργασίες.

Οι εξετάσεις γίνονται δια ζώσης στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος. Μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ., λόγω επιβολής μέτρων εξαιτίας υγειονομικού κινδύνου), δύναται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων μετά από δικαιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Την γενική εποπτεία για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων των Εξεταστικών Περιόδων έχουν ο Πρόεδρος και η Συνέλευση του Τμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση ενός Μαθήματος έχουν μόνον οι φοιτητές που έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει το Μάθημα στη Δήλωση Μαθημάτων και στη Δήλωση Μαθημάτων Πτυχιακής Εξέτασης μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από την Γραμματεία του Τμήματος.

Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος και ανακοινώνεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Αναβολή εξέτασης ενός ή περισσοτέρων Μαθημάτων μπορεί να αποφασιστεί σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, έπειτα από απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος, ή, αν δεν επαρκεί ο χρόνος για τη σύγκλησή της, ύστερα από απόφαση του Προέδρου του Τμήματος. Διακοπή εξέτασης μπορεί να γίνει μόνο για λόγους που καθιστούν αδύνατη την ομαλή και αδιάβλητη ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, ή, την επεξεργασία των απαντήσεων των θεμάτων. Ακύρωση της εξέτασης μπορεί να αποφασιστεί τόσο κατά την διάρκεια της εξέτασης όσο και σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση του εξεταστή και σχετική απόφαση που λαμβάνει o Πρόεδρος του Τμήματος ή η Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ακύρωσης εξέτασης ενός ή περισσοτέρων Μαθημάτων, η νέα εξέταση δέον όπως διενεργείται μετά το πέρας των εξετάσεων των υπολοίπων Μαθημάτων της Εξεταστικής Περιόδου, και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αρχής γενομένης από την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Η διαδικασία εξετάσεων καθορίζεται από τον Κανονισμό Εξετάσεων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.