Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Ε.Ε. Αυτόνομων Υπολογιστικών Συστημάτων − ΕΑΣ

Το εργαστήριο Αυτόνομων συστημάτων (ASL – asl.dit.uoi.gr ) έχει ως στόχο την βελτίωση της αυτονομίας και της αποτελεσματικότητας συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών συστημάτων καθώς και τη επαύξηση της «ευφυΐας» των εφαρμογών που υποστηρίζουν. Η σχεδίαση σύγχρονων ενσωματωμένων συστημάτων επικεντρώνεται πλέον στην ικανότητα των συστημάτων να επιτελούν τον σκοπό της κατά το δυνατόν ανεξάρτητα από ανθρώπινη παρέμβαση, παρέχοντας παράλληλα της υπηρεσίες της με τρόπο απόλυτα συμβατό με το περιβάλλον λειτουργίας της. Στα πλαίσια αυτά το Εργαστήριο ασχολείται με της της εκφάνσεις υπολογιστικών συστημάτων ειδικού σκοπού (embedded systems), υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα της απεξάρτησης από την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης για την επιτυχή υλοποίηση της αποστολής της. .Στα πλαίσια αυτά, το εργαστήριο ασχολείται με έρευνα και εφαρμογές που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα των ενσωματωμένων και δικτυωμένων συστημάτων (embedded networked systems), της μοντελοποίησης και προσομοίωσης του τρόπου λειτουργίας της, του υλικού υπολογιστικών συστημάτων (computer engineering), της ενεργειακής αυτονομίας ηλεκτρονικών συστημάτων (energy harvesting και energy management), των δικτύων αισθητήρων (sensor networks), της σύνθεσης αισθητήριων (sensor fusion), της μηχανικής όρασης (machine vision) και της αυτόνομης πλοήγησης (autonomous guidance), καθώς όλα αποτελούν συνιστώσες της διάχυτης νοημοσύνης (ambient intelligence).

Στο Εργαστήριο διεξάγεται έρευνα που αφορά στην:

  • Ανάλυση, μοντελοποίηση και σχεδίαση σύμμορφων υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων.

  • Μελέτη και ανάπτυξη δικτυοκεντρικών συστημάτων για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και το διαδίκτυο των αντικειμένων.

  • Μελέτη, ανάπτυξη και ανάλυση αξιοπιστίας βαθιά ολοκληρωμένων συστημάτων (SoC).

  • Μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων διαχείρισης ισχύος και ενέργειας σε κυβερνοφυσικά συστήματα.

  • Ανάπτυξη ευφυών διαδικτυακών εφαρμογών, τεχνικές και εφαρμογές διάχυτης ευφυίας (ambient intelligence, Internet of Things).

  • Μελέτη τεχνικών και αλγορίθμων εκτίμησης της αξιοπιστίας υπολογισμών.

  • Μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας σε νανομετρικές τεχνολογίες (Design For Test).

  • Μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον έλεγχο κατανάλωσης ισχύος και ανάπτυξης θερμοκρασίας σε συστήματα σε ολοκληρωμένα (Power- and thermal- aware methodologies).

  • Μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ασφάλεια σε επίπεδο υλικού (Hardware Security).

Το εργαστήριο εξοπλίζεται με υπερσύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή για την σχεδίαση, ανάπτυξη και πιστοποίηση προηγμένων ενσωματωμένων συστημάτων, αποτελούμενη μεταξύ άλλων από λογικό αναλυτή υψηλών προδιαγραφών, παλμογράφους μικτών σημάτων, γεννήτριες σημάτων, αναλυτές πρωτοκόλλων, πηγές και συστήματα μέτρησης (μικρο) κατανάλωσης, σταθμούς συγκόλλησης και από-συγκόλλησης, εκτυπωτή 3D, συστήματα καταγραφής και ανάλυσης video, φορείς UAV κ.α. Επιπλέον διατίθενται πλειάδα αναπτυξιακών συστημάτων για εφαρμογές IoT, machine vision, video processing κ.α., συμπεριλαμβανομένων ασύρματων κόμβων αισθητήρων και αναπτυξιακών συστημάτων FPGA. Το εργαστήριο υποστηρίζεται από την υπολογιστική υποδομή του τμήματος (virtualized cluster με 40 CPUs και 184GB RAM).