Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Μεταδιδακτορική Έρευνα - Σπουδές

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Καθηγητών και των Ερευνητικών Εργαστηρίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό για τη μεταδιδακτορική έρευνα ΦΕΚ 14287/Τεύχος Β’/1884/24.05.2018.

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας είναι οι ακόλουθοι:
• Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις.
• Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
• Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συνδυάζονται με την προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του Μεταδιδάκτορα.
• Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
• Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
• Η ανάδειξη του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και καινοτόμων εφαρμογών.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση, βιογραφικό υπόμνημα, καθώς και τεκμηριωμένο ερευνητικό υπόμνημα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, μονογραφίες, πατέντες, κλπ.). Η αίτηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές συνεργάζονται ερευνητικά με το Τμήμα και δύνανται να προσφέρουν διδακτικό έργο, λαμβάνοντας αντιμισθία από την Επιτροπή Ερευνών, στην περίπτωση που δεν έχουν υποτροφία/χορηγία ή δεν λαμβάνουν μισθό από άλλη πηγή.

Πληροφορίες:
Ευαγγελία Χρήστου
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ.: 26810 50499 | Εσωτ.: 1499
echristou@uoi.gr


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ