Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Πρότυπο Κέντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρ

Φορέας χρηματοδότησης: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Ευριπίδης Γλαβάς

Ιστοσελίδα: εδώ

Social:


Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει μεγάλες προόδους διάφορους τομείς. Ίσως ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους αποτελεί αυτόν της εικονικής πραγματικότητας. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την προσομοίωση ρεαλιστικών ή και φανταστικών εικονικών σεναρίων με πλούσιο περιεχόμενο και ακρίβεια ενεργοποιώντας αληθινές διαδραστικές εμπειρίες στους χρήστες που ειδάλλως δεν θα ήταν εφικτό η εύκολο να προκληθούν (επιτρέπει την συνθετική αισθητηριακή λήψη πληροφορίας/ερεθίσματος που οδηγεί στην αντίληψη περιβαλλόντων και των περιεχομένων του σαν να είναι πραγματικοί). Η VR βρίσκει εφαρμογές σε ένα μεγάλο εύρος πεδίων σε ερευνητικούς και βιομηχανικούς κλάδους. Από εφαρμογές ψυχαγωγίας, ιατρικές μελέτες, κοινωνιολογικές έρευνες, εκπαιδευτικές διαδικασίες έως το ψηφιακό μάρκετινγκ, την επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού, την αυτοκινητοβιομηχανία, τον βιομηχανικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 

Σκοπός του Κέντρου είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού διαδραστικού κέντρου εμβυθυστικής μικτής πραγματικότητας στο ΠΙ και θα στοχεύει στην προαγωγή: έρευνας, εκμάθησης και διδασκαλίας, δημοκρατικοποίησης τεχνολογιών όπως παροχή τεχνογνωσίας εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και η παροχή μιας ολοκληρωμένης εγκατάστασης συνοδευόμενη από ένα σύνολο υπηρεσιών αρχικά για την διεξαγωγή εξελιγμένης ακαδημαϊκής έρευνας κυρίως στους τομείς της Βιοιατρικής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας αξιοποιώντας συνδυαστικά τα εικονικά περιβάλλοντα με την καταγραφή κινησιολογικών, νευροφυσιολογικων και βιοϊατρικών δεδομένων. Έτσι θα καθίσταται δυνατή, η παρακολούθηση, η μοντελοποίηση και η συλλογή δεδομένων για την ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά και την ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου κάτω από ελεγχόμενα προκλειτά ερεθίσματα και επαναλήψιμες συνθήκες.

Το κέντρο θα διέπεται από έναν ανοιχτό διεπιστημονικό ερευνητικό χαρακτήρα που θα δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης του και σε κλάδους βιομηχανικού σχεδιασμού, game design, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων κλπ. Επιπλέον ο χώρος θα παρέχει την πιθανότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού προς χρήση για ερευνητικούς σκοπούς.
 
Σε δεύτερο επίπεδο ο χώρος θα αποτελεί ένα κέντρο πρωτοποριακής εκπαίδευσης καθώς θα παρέχεται ως τόπος βιωματικής διδασκαλίας και πρακτικής εργασίας σε εικονικά περιβάλλοντα μέσω προσομοιώσεων, παρουσίασης και τρισδιάστατης απεικόνισης δεδομένων και απόδοσης διδασκαλίας με δια δραστικό τρόπο. 
 
Ο σχεδιασμός εγκατάστασης θα επιτρέπει την παρουσία πολλών φυσικών προσώπων που θα μοιράζονται κοινές εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας καθιστώντας έτσι εφικτές συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης π.χ. η προσομοίωση χειρουργικών διαδικασιών, ιστορικών χώρων ή γεωγραφικών τοποθεσιών και η οπτικοποίηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών, προβλημάτων φυσικής κλπ. Στόχος εκτός της ανάδειξης πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων θα αποτελεί και η εξοικείωση του ευρύτερου κοινού με τελευταίες τεχνολογίες που δεν θα είχε την δυνατότητα να έρθει σε επαφή λόγω του υψηλού κόστους και έλλειψης τέτοιων εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.
 
Επιμέρους στόχοι :
  • Δημιουργία ολοκληρωμένης επεκτάσιμης και παραμετροποιήσιμης εγκατάστασης για την ανάπτυξη προσομοιώσεων εικονικής πραγματικότητας με βάση διάφορα σενάρια για έρευνα και εκπαίδευση.
  • Παροχή συστήματος υπηρεσιών και εργαλείων για εφαρμογή των προσομοιώσεων στο κελί εικονικής πραγματικότητας ή σε head mounted VR και ΑR.
  • Υποστηριξη συστήματος υπηρεσιών και εργαλείων για διαδραστικές διεπαφές και επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. 
  • Υποστηριξη συστήματος υπηρεσιών και εργαλειών για την καταγραφή βιοϊατρικών και άλλων σημάτων από τα συστήματα παρακολούθησης/καταγραφής.Παροχή συστήματος υπηρεσιών και εργαλείων για την ανάλυση των καταγραφών και ανάπτυξη μοντέλων και λογισμικού.Αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών σε τμήματα της σχολής του Π.Ι.Δημιουργία μονάδας υποστήριξης του έργου για τεχνικές/λειτουργικές διαδικασίες.
  • Επιμόρφωση και υποστήριξη μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στην χρήση και προοπτική τεχνολογίων εικονικής πραγματικότητας.
  • Συστηματική αναζήτηση διεύρυνσης της διεπιστημονικότητας και συνεργασίας με φορεις τμήματα κλπ.
  • Ενίσχυση προσβασιμότητας πανεπιστημιακών και κοινωνικών φορέων σε τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας.

Εν κατακλείδι, πρόκειται για έναν επεκτάσιμο και παραμετροποιήσιμο χώρο εικονικής πραγματικότητας πολλαπλών χρήσεων που θα συνοδεύεται από εξιδεικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό για τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική.