Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ECOPORTIL - Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation

Φορέας χρηματοδότησης: INTERREG Balkan Mediterranean

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ και εδώ

Social:


Το έργο ECOPORTIL στόχευε στη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας των λιμένων και του γύρω παράκτιου περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητά τους, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθοδολογιών και ορθών πρακτικών σύμφωνα με την ΕΕ και την εθνική νομοθεσία, καθώς και μέσω καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων ενδιαφερόμενων μερών στα λιμάνια και τις παρακείμενες παράκτιες ζώνες ως μέτρο πρόληψης της ρύπανσης και διατήρησης των φυσικών θαλάσσιων πόρων.

 

Το έργο ECOPORTIL είχε ως στόχο να συμβάλει:

  • Για ένα βιώσιμο θαλάσσιο τομέα ικανό να ισορροπεί μεταξύ των αναγκών των θαλάσσιων μεταφορών, των εμπορικών λιμενικών δραστηριοτήτων και των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και των κοινοτικών / εθνικών νομοθεσιών
  • Στη βιώσιμη μπλε ανάπτυξη, κύριο στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η εισαγωγή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) στον τομέα της ναυτιλίας και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το λιμάνι με τη συμβολή εργαλείων ΤΠΕ και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και μεθόδων / πρακτικών δια βίου μάθησης για αυτούς τους τομείς θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την Μπλε Ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Στόχοι του Έργου:

  • Δημιουργία δικτύων και ομάδων εργασίας σε ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη λειτουργία ολοκληρωμένων φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας και πρακτικών πολυτροπικότητας σε λιμενικές περιοχές.
  • Ανάπτυξη ή / και ενσωμάτωση υπαρχόντων διεθνικών συστημάτων, διαδικασιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με περιβαλλοντικούς κινδύνους και εκτίμηση κινδύνων, μεθοδολογίες σχεδιασμού, σχέδια διαχείρισης, αξιολογήσεις βιωσιμότητας και προσαρμογής.
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τη βέλτιστη απεικόνιση των περιβαλλοντικών παραμέτρων
  • Ειδικά μαθήματα κατάρτισης για τη βελτίωση της γνώσης των ενδιαφερομένων και τη γεφύρωση του χάσματος πληροφοριών για την ενσωμάτωση της νομοθεσίας και την υιοθέτηση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών.