Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

SMARTiMONY Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place-based investments in the Cultural and Creative Industries

Φορέας χρηματοδότησης: Interreg - IPA CBC Greece – Albania

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ και εδώ

Social:


Το έργο στοχεύει στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού, στην υιοθέτηση νέων καινοτόμων μεθόδων με βάση τον πολιτισμό, για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος μέσω της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, στην προσέλκυση τουριστών που χρησιμοποιούν την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά μέσω καινοτόμων τεχνικών αφήγησης και πολυμέσων, στη δημιουργία τοποθεσιών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με βάση ένα νέο μοντέλο βιωματικής εμπειρίας, στην παροχή τουριστικών εμπειριών βασισμένων στο συνδυασμό καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών ΤΠΕ για την προώθηση υλικών και άυλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οραματίζεται:

  • Την ενδυνάμωση της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Τον μετριασμό της αντιπαράθεσης προστασίας-χρήσης μέσω ενός κοινωνικού πλαισίου, ώστε να πετύχει την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Την αναμόρφωση της προσφοράς-ζήτησης για την αντιμετώπιση του εποχικού τουρισμού.

Εστιάζει στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων και της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων σε τέσσερις κοινές στρατηγικές παρεμβάσεις:

  • Αναμόρφωση της προσφοράς-ζήτησης με νέα προϊόντα και κοινές προδιαγραφές υπηρεσιών, ώστε να αποτελέσει η πολιτιστική κληρονομιά, το εφαλτήριο ανάπτυξης εξαιρετικών τουριστικών και πολιτιστικών εμπειριών
  • Συνεργασία ενδιαφερομένων και ενίσχυση κοινωνικού σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλιστούν δυνατές συνεργασίες από την αναβαθμισμένη εστίαση στην πολιτιστική κληρονομιά.
  • Ενδυνάμωση της πολιτιστικής παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας, ώστε εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να εφαρμόζουν νέες προσαρμοσμένες υπηρεσίες, και να παρέχουν ποιοτικά πολιτιστικά προϊόντα.
  • Ισότητα και καταπολέμηση διακρίσεων, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, να υπάρξει συμφιλίωση οικογένειας-εργασίας, εξάλειψη των στερεοτύπων φύλου-ηλικίας στις περιγραφές των επαγγελμάτων, και άρση των διακρίσεων λόγω θρησκεύματος, πιστεύω, σεξουαλικού προσανατολισμού.