Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

HERMES – Η αποκατάσταση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας για την πολιτιστική ενδυνάμωση του κοινωνικού πλαισίου

Φορέας χρηματοδότησης: INTERREG Greece-Italy

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ

Social:


Το έργο έχει σαν στόχο την ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση και ενίσχυση της κοινής κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Απουλίας και της Ηπείρου,  μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν έργα υποδομής και παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους αλλά και ιδιαίτερα βιώσιμες καινοτόμες πολιτιστικές υπηρεσίες. Η κοινή παρέμβαση και συνεργασία για θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της τουριστικής ελκυστικότητας των εμπλεκομένων περιοχών, εστιάζοντας στην τοπική πολιτιστική ταυτότητα και στις κοινές πολιτιστικές διαδρομές που μοιράζονται οι δύο χώρες.

Το θέατρο, η μουσική και εικαστικές τέχνες αποτελούν τους βασικούς στόχους, όπου με την χρήση Καινοτόμων Τεχνολογικών Εργαλείων Πληροφορικής θα επιτευχθεί η  προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομίας και των σημαντικότερων  πολιτιστικών μνημείων και τόπων ενδιαφέροντος αλλά και η εκπαίδευση σε κοινές μουσικές και θεατρικές παραδόσεις. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου:

  • Ενίσχυση της ικανότητας των φορέων, που διαχειρίζονται την πολιτιστική κληρονομιά, να προτείνουν νέες δράσεις και καινοτόμες υπηρεσίες που θα συνεισφέρουν στην  πολιτιστική και δημιουργική προβολή των συμμετεχόντων περιοχών, επιλέγοντας χώρους αρχαιολογικού & πολιτιστικού ενδιαφέροντος, στην Ήπειρο και την Απουλία και οι οποίοι θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες, μουσικό-θεατρικά εργαστήρια και παραστάσεις που θα ενισχύσουν  τη διασυνοριακή πολιτιστική ανάπτυξη.
  • Η ενίσχυση των πολιτιστικών στρατηγικών μέσω της προσφοράς νέων υπηρεσιών, πρωτοβουλιών και εμπειριών με βάση τη δικτύωση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
  • Η προώθηση της θεατρικής προσέγγισης για τη διάδοση γνώσης, ευαισθητοποίησης και οικονομικής ανάπτυξης. Θα σχεδιαστεί μια κοινή ολοκληρωμένη πολιτιστική εργαλειοθήκη που θα περιλαμβάνει τους δημιουργικούς οργανισμούς και των δύο περιοχών, ξεκινώντας από το θέατρο, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες και τις τεχνολογίες Πληροφορικής, για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται σε όλους τους πολίτες προς μια διαδικασία ενδυνάμωσης των κοινοτήτων
  • Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη δημιουργία ενός κοινού εικονικού περιβάλλοντος των περιοχών που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας και τη δημιουργία ενός χώρου επαυξημένης πραγματικότητας για κοινές διακρατικές εκδηλώσεις, όπου οι άνθρωποι θα αλληλοεπιδρούν και θα δημιουργούν εικονική τέχνη μέσω Διαδικτύου.