Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Watch Arachthos-Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ και εδώ

Social:


Το Έργο στοχεύει στη σχεδίαση και ανάπτυξη αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στον ποταμό Άραχθο.

Η μεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες δράσεις:

  • Τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης ολόκληρης της περιοχής,
  • Τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων,
  • Τη δημιουργία μοντέλου για την εκτίμηση επικινδυνότητας,
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού,
  • Τη σχεδίαση και ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών,
  • Την ανάπτυξη εφαρμογής για την υποστήριξη αποφάσεων σε περιπτώσεις πλημμυρικών επεισοδίων,
  • Ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης & έγκαιρης ενημέρωσης σε γραφικό περιβάλλον,
  • Δράσεις για τη στοχευμένη ενημέρωση τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών.