Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Fostering capacities and networking of industrial liaison offices, exploitation of research results and business support (ILONET)

Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας: (Interreg V-A) EL-IT - Ελλάδα- Ιταλία (D3.5.3)

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Ευριπίδης Γλαβάς

Ιστοσελίδα: εδώ

Το έργο ILONET στοχεύει στη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου ILO, Βιομηχανικών Γραφείων Διασύνδεσης, του οποίου ο ρόλος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ενισχυθούν οι υφιστάμενες και να αναπτυχθούν νέες δεξιότητες,  μεθοδολογίες, μοντέλα και προσεγγίσεις των γραφείων -οργανισμών που έχουν ως έργο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων λύσεων, την μεταφορά τεχνολογίας, την υποστήριξη των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω 3 κύριων δράσεων:

  1. Δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου Γραφείων Διασύνδεσης ILO με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της αλυσίδας καινοτομίας
  2. Ενεργοποίηση υπηρεσιών δικτύου
  3. Ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού των ILO μέσω δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων