Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

RE.CO.RD - Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές

Φορέας χρηματοδότησης: INTERREG Greece-Italy

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ και εδώ

Social:


Η θαλάσσια ρύπανση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο και προέρχεται κυρίως από τα πλαστικά απορρίμματα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 10 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων καταλήγουν στις θάλασσες και στους ωκεανούς του πλανήτη ετησίως, ενώ πάνω από το 40% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε παράκτιες περιοχές και η ποιότητα ζωής τους επηρεάζεται άμεσα από τα θαλάσσια απορρίμματα.  Το έργο RE.CO.RD έχει ως αντικείμενο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, και ιδιαίτερα με την παρουσία αποβλήτων στις περιοχές αυτές. Το έργο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του πληθυσμού και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, προωθώντας δράσεις με βάση την καινοτομία και τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού για την ανακύκλωση πλαστικών υλικών, όπως:

  • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση 2 πειραματικών ταχέων πρωτοτύπων που συνδέονται με την εμπειρία σε υλικά για συλλογή, ζύγιση στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση πλαστικών
  • Δράσεις επίδειξης για τη συλλογή, τη ζύγιση και την ανακύκλωση πλαστικών υλικών, σε περιοχές κοντά στις παραλίες και με την ενεργό συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.

Το Έργο στοχεύει:

 

  • Να προωθήσει μέσα από ήπιες δράσεις, τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, για τη βιώσιμη διαχείριση πλαστικών απορριμμάτων
  • Να εισάγει ένα μοντέλο για τη χρήση των ακτών που θα βασίζεται στην αειφορία, ενσωματώνοντας κοινές στρατηγικές για την καθιέρωση των χώρων κολύμβησης σε χώρους προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων που προέρχονται από την τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, όπως τα απορρίμματα και η θαλάσσια ρύπανση
  • Να ενισχύσει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων στις ακτές.