Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

BalkanMed INNOVA – Δημιουργία Βαλκανο-Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας”

Φορέας χρηματοδότησης: INTERREG Balkan-Mediterranean

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ και εδώ

Social:


Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  • η ενθάρρυνση της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων
  •  η καλλιέργεια πνεύματος πιο φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη Μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)
  • η τόνωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας, με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε τέσσερεις (4) οικονομικούς τομείς στρατηγικής σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής Βαλκανικής Μεσογείου.

Οι τομείς αυτοί είναι: ο τομέας του Τουρισμού & της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και ο Αγροδιατροφικός τομέας, οι οποίοι συμβάλλουν στο ΑΕΠ των χωρών που συμμετέχουν στο Έργο ή/και έχουν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, καθώς και ο τομέας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος, οι οποίοι είναι ταυτοχρόνως και ανεξάρτητοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και τομείς με παρουσία και εφαρμογή σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Από το Έργο BalkanMed INNOVA ωφελήθηκαν, κατά κύριο λόγο, νέοι πτυχιούχοι, μελλοντικοί επιχειρηματίες και οποιοιδήποτε άλλοι επιθυμούσαν να γίνουν επιχειρηματίες καθώς και στελέχη ΜμΕ χάρη σε δράσεις όπως δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για καθέναν από τους προαναφερόμενους τομείς, δωρεάν υπηρεσία εξατομικευμένης υποστήριξης (καθοδήγησης) για τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, και κυρίως οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση των πιο αξιόλογων Επιχειρηματικών Ιδεών που προέκυψαν με την υποστήριξη του Έργου.

Ταυτοχρόνως, το Έργο είχε σημαντικά οφέλη για τους αποφοίτους που επιθυμούσαν να συνεχίσουν την εξειδίκευσή τους και να ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των σπουδών τους, αλλά και για τους νέους ερευνητές, στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουν στο διακρατικό δίκτυο εκπαιδευτών που συστάθηκε και στη διακρατική εκπαίδευση εκπαιδευτών που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας.