Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

GIENAHS-Grasping Innovation in Europe through a closer iNterAction between Heis and Smes

Φορέας χρηματοδότησης: Erasmus+

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ και εδώ

Social:


Το έργο GIENAHS στόχευε στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες αν και αποτελούν την πραγματική κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη οργάνωση της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α).

Η αλληλεπίδραση αυτή προωθήθηκε μέσα από μία σειρά ενεργειών που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου, όπως είναι:

  • Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των ΑΕΙ και ΜμΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Ο καθορισμός ενός προτύπου και μεθοδολογίας της ΕΕ για την βέλτιστη συνεργασία των ΑΕΙ και ΜμΕ με στόχο τη συν-δημιουργία γνώσης και καινοτομίας
  • Ο καθορισμός μίας καινοτόμου μεθοδολογικής προσέγγισης για τον σχεδιασμό βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευρωπαϊκών ΜμΕ
  • Η δοκιμή αυτής της νέας μεθοδολογίας στο σχεδιασμό πιλοτικών βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών προσανατολισμένων στις ΜμΕ του τομέα της μεταποίησης
  • Η εναρμόνιση των ευρωπαϊκών διδακτορικών διατριβών που σχετίζονται με τη βιομηχανία προκειμένου να προωθηθεί η κινητικότητα των ερευνητών στις επιχειρήσεις
  • Δημιουργία ενός σταθερού Παρατηρητηρίου ΑΕΙ και ΜμΕ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ικανών να δημιουργήσουν μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των ΜμΕ, των ΑΕΙ και των ερευνητών, πολλαπλασιάζοντας και δημιουργώντας νέες ελκυστικές ευκαιρίες απασχόλησης για τη βιομηχανική έρευνα στις ευρωπαϊκές ΜμΕ.