Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

TIPHYS 4.0-Social Network based doctoral Education on Industry 4.0

Φορέας χρηματοδότησης: Erasmus+

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ και εδώ

Social:


Στόχοι του έργου ήταν η δημιουργία μιας Ανοιχτής Δικτυακής Πλατφόρμας για την εκμάθηση των θεμάτων Βιομηχανίας 4.0, για φοιτητές διδακτορικού επιπέδου.

Οι φοιτητές ήταν σε θέση να συν-δημιουργήσουν τη μαθησιακή τους πορεία και το μαθησιακό περιεχόμενο και  δυναμικές ομάδες φοιτητών δημιουργήθηκαν για κάθε συγκεκριμένη απαίτηση εκμάθησης. Οι ομάδες απαρτίζονταν από μαθητές που ανήκαν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι ομάδες αλληλεπιδρούσαν χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή Κοινωνικής Δικτύωσης, επομένως δεν ήταν απαραίτητη η φυσική παρουσία.

Αντικείμενο:

Το έργο υιοθέτησε σύγχρονες στρατηγικές μάθησης και αξιοποίησε καινοτόμες ΤΠΕ.

Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην ομαδική εργασία, στην ανάπτυξη δικτύων αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών και καθηγητών διαφορετικών πανεπιστημίων και χωρών και παρείχε το απαραίτητο κοινό πλαίσιο για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών στόχων μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων και διαφορετικών διδακτικών μεθοδολογιών.

Οι ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι πλατφόρμες MOOC (Massive Open Online Courses) και η εικονική πραγματικότητα. Το MOOC επιτρέπει την προσφορά ενός πολυεθνικού μαθησιακού περιεχομένου χωρίς την ανάγκη σωματικής μετακίνησης φοιτητών και καθηγητών μεταξύ των πανεπιστημίων. Η εικονική πραγματικότητα είναι απαραίτητη για να επιτρέψει τη σωστή αλληλεπίδραση των φοιτητών με εργαστηριακές δραστηριότητες που είναι ειδικές για κάθε Πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό καθώς το αντικείμενο της παρούσας Βασικής Δράσης ήταν η εκπαίδευση στον τομέα του Αυτοματισμού.

Η διακρατική συνεργασία ήταν υποχρεωτική για την επιτυχία του έργου, διότι:

  1. Επέτρεπε την προσέγγιση κρίσιμης μάζας σπουδαστών
  2. Συγκέντρωνε τις γνώσεις, τις πληροφορίες και τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές για τη Βιομηχανία 4.0
  3. Επέτρεπε την ενίσχυση της πρόσβασης σε διεθνείς εκπαιδευτικές βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, και να συγκριθούν
  4. Έξι χώρες – έξι γλώσσες – Έξι εκπαιδευτικά συστήματα επέτρεψαν μια πλουσιότερη εμπειρία μάθησης

5.Η διάδοση και η υλοποίηση των αποτελεσμάτων ωφελήθηκαν  από την ευρεία κατανομή της διακρατικής συνεργασίας.