Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

JANUS: e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education

Φορέας χρηματοδότησης: Erasmus+

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ

Η τρέχουσα πανδημία ανάγκασε πολλές χώρες να λάβουν μέτρα κατά του COVID-19 τα οποία σταδιακά οδήγησαν στο πλήρες κλείσιμο των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η πανδημία είναι μακριά από το τέλος της. Λόγω της πανδημίας η εκπαίδευση έχει πληγεί ιδιαίτερα, καθώς 1,53 δισεκατομμύρια μαθητές (87,6% των συνολικών εγγεγραμμένων μαθητών στον κόσμο) έχουν μείνει χωρίς σχολεία εξαιτίας του καθολικού κλεισίματος των ινστιτούτων και σχολείων. Νέες τεχνολογίες και μέθοδοι εμφανίστηκαν άμεσα για να καλύψουν τις πρόσφατες ανάγκες. Οι τεχνολογίες αυτές τυπικά περιλαμβάνουν αίθουσες ψηφιακών συνεδριάσεων και διαδικτυακούς χώρους εργασίας. Με βάση την ανάγκη των πρακτικών μαθημάτων στην περίοδο της πανδημίας, το έργο JANUS στοχεύει στη δημιουργία των θεμελίων που σχετίζονται με την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας (VR), σε περιβάλλον μικτής μάθησης (Blended Learning), με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των ΕΤΜΜ (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά).

 

Οι ενέργειες του έργου είναι επικεντρωμένες στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

1) e-Παιδαγωγία: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου για την υποστήριξη και τον σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων στην εικονική πραγματικότητα καθώς και ένα εγχειρίδιο χρήσης για την καθοδήγηση των πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα γίνει μια σειρά εργαστηρίων για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του καινούργιου πρότυπου.

 

 (2) Πλατφόρμα Εικονικής Πραγματικότητας: Θα αναπτυχθεί μια πρωτότυπη πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας βασισμένη στις υπάρχουσες αρχές και θεωρίες μάθησης καθώς και σε εκπαιδευτικές τεχνικές. Η πλατφόρμα Εικονικής Πραγματικότητας θα διαθέτει ένα ασφαλές εικονικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα μπορούν να αλληλοεπιδρούν με το μαθησιακό περιεχόμενο και να συμμετέχουν σε διάφορες εργασίες. Οι δραστηριότητες μάθησης στην Εικονική Πραγματικότητα θα λειτουργήσουν ως αντίγραφο των διαδικασιών και των τεχνικών που ακολουθούν οι μαθητές, υπό κανονικές συνθήκες, στο εργαστήριο.

 

(3) Ανάλυση Δεδομένων Μάθησης: Θα γίνει διεξοδική αξιολόγηση του συστήματος καθώς και της αποτελεσματικότητας του εργαλείου Εικονικής Πραγματικότητας, έναντι των εκπαιδευτικών στόχων, προκειμένου να εκτιμηθεί η χρηστικότητα τους. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, είτε από εργαλεία αυτοαξιολόγησης είτε από ψηφιακά δεδομένα που θα συλλέγονται από την πλατφόρμα Εικονικής Πραγματικότητας, θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των ενεργειών και των αλληλεπιδράσεων των μαθητών, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό.