Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν μάθει:

 • Την ορολογία της βιοπληροφορικής.
 • Τα κύρια προβλήματα βιοπληροφορικής.
 • Τις βασικές μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη βιοπληροφορική.Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική.
 • Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων.
 • Αλγόριθμοι Στοίχισης Αλληλουχιών.
 • Πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών.
 • Αναζήτηση προτύπων σε αλληλουχίες.
 • Φυλογενετική ανάλυση.
 • Μέθοδοι πρόγνωσης.
 • Μαρκοβιανά μοντέλα.
 • Δομική Βιοπληροφορική .
 • Υπολογιστικές Γραμματικές.
 • Υπολογιστική Γονιδιωματική.
 • Η γλώσσα προγραμματισμού Perl.