Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος:

 • Θα έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες και αλγορίθμων γραφικών και την αρχιτεκτονική και τις βασικές λειτουργίες ενός συστήματος γραφικών.Θα έχουν κατανοήσει τα βασικά στάδια της αλληλουχίας (σωλήνωσης) για σχεδίαση και απεικόνιση εικόνας στον υπολογιστή (σχεδίαση σχημάτων, αποκοπή, απόκρυψη, μετασχηματισμοί, προβολές, φωτισμός, απεικόνιση υφής, δημιουργία σκιών) και θα μπορούν να εφαρμόσουν αντίστοιχους αλγόριθμους.
 • Θα έχουν κατανοήσει τη διαδικασίες υλοποίησης απλών και σύνθετων μετασχηματισμών (2Δ και 3Δ) και θα μπορούν να πραγματοποιήσουν πολύπλοκους μετασχηματισμούς.
 • Θα έχουν κατανοήσει και θα μπορούν να εφαρμόζουν όλους τους βασικούς αλγορίθμους των γραφικών (π.χ. περικοπή πίσω επιφανειών) κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς σε 2Δ και 3Δ γεωμετρία.
 • Θα μπορούν να περιγράψουν τη διαδικασία απεικόνισης της υφής σε επιφάνειες.
 • Θα έχουν ασκηθεί και αποκτήσει την ικανότητα ανάπτυξης βασικών εφαρμογών γραφικών με χρήση Open GL.
 • Θα μπορούν να συνθέσουν μια απλή 3Δ σκηνή με κίνηση και απλή αλληλεπίδραση με τον χρήστη αξιοποιώντας βιβλιοθήκη OpenGL.Γενικές Ικανότητες:


 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Εισαγωγή.
 • Γενικές έννοιες.
 • Υλικό (hardware) για γραφικά, στοιχεία μοντελοποίησης του ανθρώπινου μηχανισμού επικοινωνίας, βασικά μοντέλα αντίληψης και αντίδρασης, αισθήσεις και αισθητήρια όργανα, θεμελιακά στοιχεία για γραφικά.
 • Βιβλιοθήκες για διδιάστατα γραφικά, γέμισμα, antiliasing, αποκοπή, γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στις δύο και στις τρεις διαστάσεις, γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας ανθρώπου--μηχανής (GUIs).
 • Αλληλεπιδραστικές μέθοδοι εισόδου, απεικόνιση τρισδιάστατης σκηνής στις δύο διαστάσεις, προβολές, συστήματα παρατήρησης, αναπαράσταση στερεών.
 • Πακέτα λογισμικού για την αναπαράσταση και απόδοση τρισδιάστατων αντικειμένων, αναπαράσταση καμπυλών και επιφανειών, χρώμα και χρωματικά μοντέλα.
 • Φωτισμός και σκίαση, καθορισμός των ορατών επιφανειών ενός στερεού, εικονική πραγματικότητα, φωτορεαλισμός.
 • Ανίχνευση ακτίνας.
 • Προγραμματισμός σύγχρονου υλικού (GPU).