Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές μετά το τέλος του να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την λειτουργία και την ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών που βασίζονται στην χρήση του πρωτοκόλλου HTTP.
 • Να αναπτύσσουν εφαρμογές διαδικτύου με δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων και προσπέλαση δεδομένων σε βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Java (Servlets, JSP, JDBC) ή PhP.
 • Να διακρίνουν τεχνολογίες εξυπηρετητή από τεχνολογίες πελάτη και τα σχετικά πλεονεκτήματά τους.
 • Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν πρότυπα ανάπτυξης εφαρμογών όπως το MVC (Model-View-Controller).Γενικές Ικανότητες: • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων .
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική Εργασία.Περιεχόμενο Μαθήματος: • Το μάθημα παρουσιάζει βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών που βασίζονται κυρίως στην δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων.
 • Η ανάπτυξη του μαθήματος στην τρέχουσα φάση χρησιμοποιεί το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και την εισαγωγή του μοντέλου MVC.
 • Η αναλυτική περιγραφή που παρουσιάζεται στην συνέχεια βασίζεται σε τεχνολογίες Java και γίνεται χρήση των προδιαγραφών Servlets, JSP και JDBC.
 • Κατόπιν επιλογής του διδάσκοντα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν περιβάλλοντα ανάπτυξης βασισμένα σε PhP.
 • Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστηριακό μέρος όπου οι φοιτητές υλοποιούν τις δικές τους εφαρμογές διαδικτύου.