Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:

 • Να κατανοήσουν, να ερμηνεύουν και να περιγράφουν απλές και σύνθετες έννοιες ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.
 • Να εκτελέσουν δειγματοληψία του σήματος καθώς επίσης και υπερδειγματολειψία και υποδειγματολειψία.
 • Να υπολογίσουν σε σήματα συνέλιξη και συσχέτιση.
 • Να εφαρμόζουν διακριτό μετασχηματισμό Fourier και μετασχηματισμό Z σε πραγματικά ή μιγαδικά σήματα, αλλά και αντίστροφους μετασχηματισμούς αυτών.
 • Να σχεδιάζουν ψηφιακά φίλτρα πεπερασμένης αλλά και άπειρης Κρουστικής απόκρισης (FIR και IIR).
 • Να αναπτύσσουν λογισμικό για όλα τα παραπάνω σε MATLAB.
Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων .
 • Αυτόνομη εργασία.
Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Εισαγωγή στην επεξεργασία ψηφιακών σημάτων εξειδικεύοντας και εφαρμόζοντας θεωρητικές πτυχές της θεωρίας σημάτων και συστημάτων σε διακριτούς χώρους.
 • Ορισμός των εννοιών και των διαδικασιών μετατροπής σημάτων σε ψηφιακά (δειγματοληψία, κβάντωση, κωδικοποίηση), και πραγματοποίηση αντιστοίχισης της συνεχούς εκδοχής εννοιών με την ψηφιακή φύση των σημάτων.
 • Μελέτη και εφαρμογή σε γραμμικά ανεξάρτητα στην μετατόπιση συστήματα, η πράξη της συνέλιξης και οι μετασχηματισμοί Fourier και Z καθώς και οι η αντίστροφοι μετασχηματισμοί αυτών.
 • Μελέτη ενδελεχώς και υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων είτε πεπερασμένης (FIR) είτε άπειρης κρουστικής απόκρισης (IIR).
 • Πραγματοποίηση εξειδικευμένων θεμάτων ψηφιακής επεξεργασίας όπως η ανάλυση χρόνου–συχνότητας, τα κυματίδια (wavelets) καθώς και μέθοδοι μη–γραμμικής ανάλυσης.
 • Στόχος είναι η πλήρη κατανόηση της θεωρίας σημάτων και συστημάτων μέσω της υλοποίησης -από τους ίδιους τους φοιτητές- ψηφιακών μεθόδων επεξεργασίας σήματος σε εργασίες που παραδίδουν ατομικά ή ομαδικά.