Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθησιακοί στόχοι το μαθήματος συνοψίζονται στα εξής:

 • Να δημιουργεί ένα απλό έγγραφο απαιτήσεων λογισμικού.
 • Να αναλύει απαιτήσεις λογισμικού και να σχεδιάζει αντικειμενοστραφές λογισμικό, χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης και μοντέλα UML.
 • Να υλοποιεί τον σχεδιασμό σε αντικειμενοστραφή γλώσσα..
 • Ο φοιτητής θα γνωρίζει επίσης αρχές και μεθόδους ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Εισαγωγή στην διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού.
 • Επαναληπτικές διαδικασίες σε αντιπαραβολή με την διαδικασία καταρράκτη, ευέλικτες διαδικασίες, συζήτηση των αρχών του.
 • Μανιφέστου για την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού.
 • Σύντομη εισαγωγή στο Scrum και τον ακραίο προγραμματισμό.
 • Τεχνολογία απαιτήσεων: δραστηριότητες διαχείρισης απαιτήσεων.
 • Αρχές καλών απαιτήσεων και καλού εγγράφου απαιτήσεων.
 • Μοντέλα απαιτήσεων, λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις, περιπτώσεις χρήσης, ιστορίες χρηστών.
 • Μοντέλα UML με έμφαση στα διαγράμματα δραστηριοτήτων, κατάστασης, κλάσεων, αντικειμένων, και ακολουθίας.
 • Μετατροπή του σχεδιασμού με διαγράμματα κλάσεων και ακολουθίας σε υλοποίηση με αντικειμενοστραφή γλώσσα.
 • Τεχνικές ανάλυσης απαιτήσεων λογισμικού για την δημιουργία μοντέλου κλάσεων, γλωσσική ανάλυση.
 • Κλάσεις, αρμοδιότητες και συνεργασίες.
 • Κατηγορίες κλάσεων ορίου, ελέγχου, και οντότητας.
 • Εισαγωγική συζήτηση αρχών αντικειμενοστραφούς ανάπτυξης και πρακτικών καλού προγραμματισμού.
 • Απλό παράδειγμα αντικειμενοστραφούς ανάπτυξης με UML, από την δημιουργία της απαίτησης ως την υλοποίηση σε αντικειμενοστραφή γλώσσα.
 • Καθοδηγούμενη διδασκαλία της υλοποίησης αυτού του παραδείγματος στο εργαστήριο.
 • Καθοδήγηση προαιρετικού μικρού ατομικού έργου ανάπτυξης λογισμικού.