Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:

 • Να κατανοούν και να υπολογίζουν το φάσμα διαμορφωμένων σημάτων.
 • Να αναλύουν και να περιγράφουν την τεχνική της δειγματοληψίας.
 • Να αναλύουν τις διαφορές μεταξύ ιδανικής και πρακτικής δειγματοληψίας..
 • Να εξηγούν τις τεχνικές κβάντωσης και τα είδη της κωδικοποίησης.
 • Να σχεδιάζουν συστήματα PCM με συγκεκριμένες απαιτήσεις.
 • Να αναγνωρίζουν τις τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης βασικής ζώνης και τις κυματομορφές τους.
 • Να σχεδιάζουν το βέλτιστο αποδιαμορφωτή και ανιχνευτή.
 • Να εξηγούν τις τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης με φέρον (ASK, PSK, FSK) και τις κυματομορφές τους.
 • Να παράγουν διαμορφωμένα, αποδιαμορφωμένα σήματα με τη βοήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού προσομοίωσης (AWRDE της NI).
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Διαδικασίες μετατροπής αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.
 • Μετάδοση σε κανάλια βασικής και διέλευσης ζώνης.
 • Ανάλυση της αναλογικής/ψηφιακής μετατροπής, η οποία περιλαμβάνει δειγματοληψία, κβάντωση, κωδικοποίηση.
 • Μελέτη σε βάθος των διαμορφώσεων βασικής ζώνης (PAM, PPM, κλπ) και των επιδόσεων τους.
 • Ανάλυση της διαδικασίας σχεδίασης του βέλτιστου δέκτη και παρουσίαση της διαδικασία σχεδίασης των άριστων φίλτρων εκπομπής/λήψης για το μηδενισμό της διασυμβολικής παρεμβολής.
 • Μελέτη των σχημάτων διαμόρφωσης βασικής ζώνης (ASK, PSK, FSK, QAM, QPSK), τόσο με σύμφωνη, όσο και ασύμφωνη αποδιαμόρφωση.

Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος χρησιμοποιείται εργαστηριακός εξοπλισμός και το εξειδικευμένο λογισμικό AWRDE της NI.