Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες μετά το τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τι είναι δίκτυο και πώς λειτουργεί.
 • Να γνωρίζουν για την καλωδίωση του δικτύου και τις βασικές αρχές.
 • Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι κόμβοι ανταλλάσσουν δεδομένα (ενσύρματα ή ασύρματα).
 • Να κατανοούν πώς μεταφέρονται τα δεδομένα μέσω δικτύων.
 • Να κατανοούν τις λειτουργίες του επιπέδου δεδομένων (data link layer), τους μηχανισμούς διόρθωσης και ανίχνευσης σφαλμάτων και να κατανοούν τους μηχανισμούς διευθυνσιοδότησης στο επίπεδο 2.
 • Να γνωρίζουν να υλοποιούν εικονικά τοπικά δίκτυα.
 • Να κατανοούν τη λειτουργία βασικών πρωτοκόλλων τοπικών δικτύων (ΙΕΕΕ 802, π.χ. Ethernet).
 • Να περιγράφουν τις κύριες ποσοτικές μεθόδους για την αξιολόγηση της απόδοσης των δικτύων.
 • Να γνωρίζουν θέματα που σχετίζονται με τη δρομολόγηση σε IP δίκτυα.
 • Να κατανοούν βασικές αρχές των δικτύων μεταγωγής πακέτων και μεταγωγής κυκλώματος.
 • Να εντοπίζουν τις κοινές ανάγκες ασφάλειας και τα τρωτά σημεία ενός δικτύου.




Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.




Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Επισκόπηση βασικών εννοιών των δικτύων (αρχιτεκτονική, στρώματα, πακέτα, δρομολόγηση και μετάδοση δεδομένων αρχιτεκτονικές δικτύων και ιεραρχίες πρωτοκόλλων.
 • Το μοντέλο αναφοράς OSI του ISO).
 • Θέματα σχεδίασης δικτύων.
 • Μέσα μετάδοσης (δισύρματο χάλκινο καλώδιο, ομοαξονικό καλώδιο, οπτικές ίνες).
 • Υπηρεσίες του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων.
 • Πρόσβαση στο μέσο και τεχνικές διαμοιρασμού.
 • Τεχνολογίες τοπικών δικτύων (ALOHA, CSMA, κλπ).
 • Τοπικά και μητροπολιτικά δίκτυα Δικτυακές συσκευές (μεταγωγείς, δρομολογητές, επαναλήπτες).
 • Δίκτυα ευρείας περιοχής και αρχές μεταγωγής δεδομένων.
 • Δρομολόγηση, ασφάλεια.