Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Η εξοικείωση των σπουδαστών με τον κλάδο των Έμπειρων Συστημάτων.
 • Η κατανόηση των μεθόδων και τεχνικών για την προσομοίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης και η κατανόηση και χρήση αλγορίθμων που βασίζονται στη γνώση.
 • Εκμάθηση τεχνικών εξαγωγής και αναπαράστασης γνώσης και υλοποίησης μηχανισμών εξαγωγής συμπερασμάτων.
 • Η ανάπτυξη από τους σπουδαστές ενός έμπειρου συστήματος με τη χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού (όπως η CLIPS).
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Εισαγωγή, ορισμοί εννοιών.
 • Έμπειρα Συστήματα, Συστήματα Βασισμένα στη Γνώση, Συστήματα Βάσεων Γνώσης.
 • Δομή και Λειτουργία.
 • Αναπαράσταση Γνώσης (Πλαίσια, Κανόνες).
 • Συστήματα Κανόνων.
 • Αβεβαιότητα.
 • Εκμαίευση Γνώσης.
 • Απόκτηση γνώσης και επικύρωση, αναπαράσταση της γνώσης, συναγωγή συμπερασμάτων και ερμηνεία, ασυνέπεια και αβεβαιότητα.
 • Εργαλεία Ανάπτυξης.
 • Συλλογιστική Βασισμένη σε Μοντέλα.
 • Ποιοτική Συλλογιστική.
 • Συλλογιστική Βασισμένη σε Περιπτώσεις. Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης σε Προβλήματα Κατηγοριοποίησης, Διαμόρφωσης, και Διάγνωσης.
 • Μελέτες Περιπτώσεων.
 • Γλώσσα Κανόνων CLIPS.
 • Εργαστήριο Μαθήματος: Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος με τη βοήθεια του κελύφους ανάπτυξης σε γλώσσα CLIPS.