Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση της λειτουργίας νέων μικροηλεκτρονικών διατάξεων καθώς και η περιγραφή των σημερινών προσπαθειών να επινοηθούν νέες τεχνολογίες στη Μικροηλεκτρονική, εναλλακτικές ή παράλληλες με τις τρέχουσες τεχνολογίες των ημιαγωγών.
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στη μικροηλεκτρονική
 • Ορισμός
 • Πρόβλεψη και χρονοδιάγραμμα εισαγωγής νέων τεχνολογιών στις επιστήμες
 • Τι έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα
 • Θεωρία μικροηλεκτρονικών διατάξεων
 • Nanoscale electronics
 • Τεχνολογία κατασκευής τρανζίστορ
 • Εφαρμογές τρανζίστορ: Λογικές Διατάξεις, Μνήμες τυχαίας προσπέλασης
 • Μικροκυματικά κυκλώματα με τρανζίστορ
 • Η εξέλιξη της CMOS τεχνολογίας, ανασκόπηση των νέων τεχνολογιών)
 • Διατάξεις φαινομένου σήραγγας
 • Δίοδος Esaki, Δίοδος RTD, Μαγνητικές διατάξεις). Ετεροεπαφές GaAs/AlGaAs
 • (Ηλεκτρονικό αέριο δύο διαστάσεων, Φαινόμενο Hall, Κβαντικά πηγάδια, Yπερδομές)
 • Τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου
 • Μοριακές διατάξεις
 • (Μέθοδοι μοριακής αυτο-οργάνωσης, Μοριακοί διακόπτες, Διατάξεις FET με νανοσωλήνες άνθρακα)
 • Οργανικά ηλεκτρονικά
 • (Πολυμερικά υλικά, Οργανικοί κρύσταλλοι, Διατάξεις FET με οργανικά υλικά (OFET), Διατάξεις LED με οργανικά υλικά (OLED))
 • Εργαστήριο Μαθήματος:
 • Στα πλαίσια του εργαστηρίου θα μελετηθούν οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες προσομοίωσης μικροηλεκτρονικών διατάξεων. Ειδικότερα θα εξεταστούν οι τεχνικές προσομοίωσης των διαδικασιών κατασκευής των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και στη συνέχεια οι τεχνικές προσομοίωσης των ηλεκτρονικών διατάξεων, σε ένα ενιαίο πλαίσιο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αντιληφθεί την επίδραση της τεχνολογίας κατασκευής στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων. Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε εξειδικευμένα προγράμματα προσομοίωσης και θα αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση τους.