Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και σχεδίασης των CMOS VLSI κυκλωμάτων και η χρήση τους στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα έχει εξοικειωθεί με τις έννοιες και τη σχεδίαση των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μεγάλης κλίμακας.
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στα κυκλώματα CMOS VLSI (αντιστροφέας, διακόπτης, πύλες NAND, NOR και σύνθετες, πολυπλέκτες, καταχωρητές.
 • Εισαγωγή στην αναπαράσταση κυκλωμάτων και συστημάτων.
 • Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL).
 • Τεχνολογίες I.C. και διαδικασίες κατασκευής κυκλωμάτων CMOS, VLSI.
 • Λογική σχεδίαση κυκλωμάτων CMOS, VLSI.
 • Μέθοδοι σχεδίασης και δοκιμή κυκλωμάτων CMOS, VLSI.
 • Σχεδίαση υποσυστημάτων σε τεχνολογία CMOS VLSI (αθροιστές, πολλαπλασιαστές, ολισθητές, μνήμες, αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων) .
 • Εργαστήρια: Στο εργαστήριο σχεδιάζονται και μελετώνται ψηφιακά κυκλώματα τεχνολογίας CMOS, VLSI από απλές πύλες έως ολοκληρωμένα υποσυστήματα, αρχιτεκτονικές συστολικών δικτύων, υλοποίηση κυκλωμάτων VLSI για αριθμητικές πράξεις, υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων, κυκλώματα που βασίζονται σε ειδικά αριθμητικά συστήματα για εφαρμογές υψηλών ταχυτήτων, χρήση σχεδιαστικών εργαλείων VLSI, γλώσσες περιγραφής κυκλωμάτων για αυτόματη σχεδίαση, σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα περιλαμβάνουν κατασκευή layout, ηλεκτρική εξομοίωση, λογική εξομοίωση, ανάλυση χρονισμού και χρήση γλωσσών περιγραφής υλικού.