Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστή.
 • Να κατανοούν την ιεραρχία της μνήμης, την οργάνωσή της και τις τεχνικές διαχείρισής της.
 • Να κατανοούν και να αναλύουν τις πολιτικές διαιτησίας διαύλων.
 • Να κατανοούν τη σύνδεση των υποσυστημάτων ενός υπολογιστή με το λειτουργικό σύστημα.
 • Να κατανοούν και να αναλύουν τους τρόπους διευθυνσιοδότησης.
 • Να κατανοούν και να αναλύουν τη δομή και τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας.
 • Να κατανοούν και να αναλύουν τη δομή και τη λειτουργία της μονάδας ελέγχου της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας.
 • Να κατανοούν την οργάνωση και τη λειτουργία υπολογιστών μειωμένου συνόλου εντολών.
 • Να αναπτύσσουν προγράμματα σε συμβολική γλώσσα.
Γενικές Ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Ομαδική εργασία.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Η εξέλιξη και η απόδοση των υπολογιστών.
 • Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή.
 • Ενδιάμεση μνήμη.
 • Εσωτερική μνήμη.
 • Εξωτερική μνήμη.
 • Είσοδος - έξοδος.
 • Υποστήριξη από το λειτουργικό σύστημα.
 • Ομάδες εντολών (ιδιότητες, λειτουργίες, τρόποι διευθυνσιοδότησης, μορφοποιήσεις).
 • Δομή και λειτουργία της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας.
 • Λειτουργία της μονάδας ελέγχου.
 • Υπολογιστές μειωμένου συνόλου εντολών.
 • Παραλληλισμός σε επίπεδο εντολών.
 • Υπερβαθμωτοί επεξεργαστές.