Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι σπουδαστές θα πρέπει:

 • Να γνωρίζουν ποια είναι τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων καθώς επίσης και τα βασικά χαρακτηριστικά των.
 • Nα έχουν εμπειρία εργασίας δικτύου με Linux OS και να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά δικτύωσης με OS Linux.
 • Να γνωρίζουν την εγκατάσταση την ενεργοποίηση και σε περιπτώσεις την διαμόρφωση βασικών δικτυακών υπηρεσιών τύπου Client Service (πχ. dhcp service, telnet service, DNS service, Web Service κλπ) σε περιβάλλον Linux.
 • Να έχουν εμπειρία συστημάτων μεταγωγής - συσκευών διασύνδεσης δικτύων και διαμόρφωσης (πχ swithes, Βridges, Routers,….).
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Μέρος A: Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων
 • Δίκτυο 1 Gigabit Ethernet: Γενικά χαρακτηριστικά, Αρχιτεκτονική, ΙΕΕΕ 802.3z, IEEE 802.3ab.
 • Αλλαγές στο 2ο επίπεδο (Currier Extension, Frame Bursting, 802.3x full duplex/flow control).
 • Πρωτόκολλο RSVP. Απόδοση και Πλεονεκτήματα 1 Gigabit Ethernet. Δίκτυο 10 Gigabit.
 • Ethernet: Γενικά χαρακτηριστικά, Αρχιτεκτονική. Εφαρμογές 10 Gigabit Ethernet.
 • Πλεονεκτήματα 10 Gbps. ATM: Γενικά χαρακτηριστικά, Φυσικό επίπεδο, ATM cells, επίπεδο προσαρμογής ATM (ΑLL), λειτουργίες και διατήρηση επιπέδου ATM, ATM LAN αρχιτεκτονική, διαχείριση πόρων (QoS, βαθμίδες και μηχανισμοί ελέγχου, στατικός διαμοιρασμός, αλγόριθμος διαρρέοντος κάδου, κλπ). Αρχιτεκτονική ATM συστημάτων, ATM μεταγωγή, Υπηρεσίες φωνής και video με δίκτυα ΑΤΜ.
 • Διασύνδεση με Ν-ISDN. Frame Relay: Αρχιτεκτονική, λειτουργία και δομή πλαισίων, Μετάδοσης Μεταγωγής Πλαισίων, Έλεγχος συμφόρησης στα δίκτυα Μεταγωγής Πλαισίων και προσαρμογή του δικτύου.Ιnterfaces.
 • Οπτικά δίκτυα: Αρχή λειτουργίας τεχνολογίας WDM.
 • Βασικός εξοπλισμός WDM.
 • Διαχείριση εύρους ζώνης WDM.
 • Τεχνολογία DWDM. Τεχνολογία CWDM
 • Συστήματα μετάδοσης σε οπτικές επικοινωνίες (SONET/SDH) over WDM.
 • Μέρος Β: Συστήματα Μεταγωγής πακέτων.