Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τα ψηφιακά συστήματα με ρολόι.
 • Να κατανοούν και να συνδυάζουν βασικά στοιχεία μνήμης και λογικές μονάδες για να δημιουργούν σύνθετα ψηφιακά κυκλώματα.
 • Να υλοποιούν σύνθετα ψηφιακά κυκλώματα σε πλακέτα γενικών συνδέσεων (breadboard).
 • Να αναλύουν και να σχεδιάζουν σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα.
 • Να κατανοούν τα μοντέλα μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων.
 • Να κατανοούν την λειτουργία βασικών ακολουθιακών υποσυστημάτων, όπως οι καταχωρητές και οι μετρητές, και να σχεδιάζουν παρόμοια υποσυστήματα.
 • Να κατανοούν τη λειτουργία της μνήμης και τεχνικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων.
 • Να κατανοούν τη λειτουργία της προγραμματίσιμης λογικής.
 • Να γνωρίζουν την έννοια του επιπέδου μεταφοράς περιεχομένων καταχωρητών (RTL) και των διαγραμμάτων αλγοριθμικών καταστάσεων (ASM).
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Ομαδική εργασία.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

Σύγχρονη ακολουθιακή λογική, ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων με ρολόϊ, ελαχιστοποίηση και κωδικοποίηση καταστάσεων, διαδικασία σχεδίασης, καταχωρητές ολίσθησης και μετρητές ριπής, σύγχρονοι μετρητές μνήμη και προγραμματίσιμη λογική, ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων, προγραμματίσιμη λογική, PLA, PAL, ακολουθιακές PLD, σχεδίαση στο επίπεδο μεταφοράς περιεχομένων καταχωρητών.