Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών

Υποψήφιοι Διδάκτορες
ΦΕΚ Διδακτορικών ΣπουδώνΤο τμήμα προσφέρει ευκαιρίες για την εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών υψηλού επιπέδου, μέσα από ένα σύγχρονο και συνεκτικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Στο εγκεκριμένο κανονισμό, αποτυπώνονται η δομή, οι κανόνες λειτουργίας του Π.Δ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό.

Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η προκήρυξη είναι ανοικτή για όλο το εξάμηνο (κατά το χειμερινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και, κατά το εαρινό εξάμηνο, είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου). Οι επιστημονικές περιοχές, ο αριθμός των θέσεων ανά περιοχή και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις καθορίζονται στην προκήρυξη.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις επιδόσεις στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τις ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές, τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, και συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Ε.Δ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Σε περίπτωση θετικής γνώμης, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 39 του ν. 4485/2017. Όσοι γίνονται δεκτοί αποκτούν την ιδιότητα του Υποψήφιου Διδάκτορα.

Προκήρυξη


H Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Ε.Δ.Σ.) απαρτίζεται από τα παρακάτω πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του τμήματος:
  • Αγγέλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας Πρόεδρο της (Ε.Δ.Σ.)
  • Στύλιος Χρυσόστομος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
  • Φουτσιτζή Γεωργία, Καθηγήτρια Α΄ Βαθμίδας
  • Στεργίου Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τζάλλας Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής

Πληροφορίες:
Ευαγγελία Χρήστου
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ.: 26810 50499 | Εσωτ.: 1499
echristou@uoi.gr