Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Προτεινόμενες Πτυχιακές Εργασίες

# Τίτλος Περίληψη Επιβλέπων Email
1 Η 6η γενιά ασύρματων δικτύων: το πρότυπο IEEE 802.11ax Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά τη μελέτη του προτεινόμενου προτύπου IEEE 802.11ax και τη χρήση του στην 6η γενιά ασύρματων δικτύων.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Διάδοση Σημάτων
Κωνσταντίνος Αγγέλης kangelis@uoi.gr
2 Μελέτη και προσομοίωση συστήματος WiMAX (πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16e) πομπού και δέκτη για κινητή πρόσβαση Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά τη μελέτη και προσομοίωση του συστήματος WiMAX μέσα από την πραγματοποίηση προσομοιώσεων.
Για την υλοποίηση της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό AWRDE της ΝΙ.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Διάδοση Σημάτων
Κωνσταντίνος Αγγέλης kangelis@uoi.gr
3 Αξιολόγηση συστήματος για την ανονυμοποιηση των χρηστών Αφορά στη μελέτη και την αξιολόγηση τεχνολογιών που παρέχουν ανωνυμία στους χρήστες με βάση την τεχνολογία blockchain. H βιβλιοθήκη OLYMPUS παρέχει την δυνατότητα για υλοποίηση πληθώρα κρυπτογραφικών τεχνικών και στόχος της πτυχιακής είναι να αξιολογηθεί η ευχρηστία αυτών των εργαλείων στην υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και στην παροχή εύχρηστων ψηφιακών υπηρεσιών. Βασιλική Λιάγκου liagkou@uoi.gr
4 Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για τον έλεγχο πρόσβασης των χρηστών Αφορά στη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής που στόχο θα έχει την διαχείριση των πιστοποιητικών για την παροχή ασφαλούς πρόσβασης και διατήρηση της ιδιωτικότητας του χρήστη με χρήση της πλατφόρμας angular για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου που να υλοποιούν online υπηρεσίες.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου (επιθυμητό), προγραμματισμός διδικτύου(java) (επιθυμητό).
Βασιλική Λιάγκου liagkou@uoi.gr
5 Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση μηχανισμών ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων για τον έλεγχο πρόσβασης των χρηστών Αφορά στη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση μιας εφαρμογής που στόχο θα έχει τον έλεγχο πρόσβασης με την χρήση βιομετρικών δεδομένων.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: προγραμματισμός διαδικτύου (java) (επιθυμητό).
Βασιλική Λιάγκου liagkou@uoi.gr
6 Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών μηχανισμών σε FPGA Αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, υλοποίηση και εξομοίωση λειτουργίας ψηφιακών μηχανισμών (πχ neural networks, εξειδικευμένες συναρτήσεις για εφαρμογές blockchain, αυτόματοι πωλητές, επεξεργαστές ειδικού σκοπού κ.α). Η σχεδίαση και η εξομοίωση / επαλήθευση θα πραγματοποιηθούν με χρήση HDL (γλώσσα περιγραφής υλικού) και η υλοποίηση θα γίνει σε σύστημα FPGA. Για τις παραπάνω εργασίες θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ALTERA QUARTUS II Lite Edition και η πλατφόρμα ALTERA FPGA DE2.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Σχεδίαση VLSI, προγραμματισμός C# (επιθυμητό)
Φώτιος Βαρτζιώτης fvartzi@uoi.gr
7 Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση μηχανισμών σχετικών με την ασφάλεια στο υλικό (Hardware security) Αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, υλοποίηση και εξομοίωση λειτουργίας ενός μηχανισμού σχετικού με την ασφάλεια στο υλικό (πχ hardware Trojan, obfuscation κ.α). Η σχεδίαση και η εξομοίωση / επαλήθευση θα πραγματοποιηθούν με χρήση HDL (γλώσσα περιγραφής υλικού) και η υλοποίηση θα γίνει σε σύστημα FPGA. Για τις παραπάνω εργασίες θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ALTERA QUARTUS II Lite Edition και η πλατφόρμα ALTERA FPGA DE2.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Σχεδίαση VLSI, προγραμματισμός C# (επιθυμητό)
Φώτιος Βαρτζιώτης fvartzi@uoi.gr
8 Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση μηχανισμών σχετικών με τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Design for Test) Αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, υλοποίηση και εξομοίωση λειτουργίας ενός μηχανισμού σχετικού με τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (πχ core wrapper, Test Access Mechanism for SoC κ.α.). Η σχεδίαση και η εξομοίωση / επαλήθευση θα πραγματοποιηθούν με χρήση HDL (Γλώσσα περιγραφής υλικού) και η υλοποίηση θα γίνει σε σύστημα FPGA. Για τις παραπάνω εργασίες θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ALTERA QUARTUS II Lite Edition και η πλατφόρμα ALTERA FPGA DE2.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Σχεδίαση VLSI, προγραμματισμός C# (επιθυμητό)
Φώτιος Βαρτζιώτης fvartzi@uoi.gr
9 Ανάπτυξη σε Python ενός κώδικα ελαχιστοποίησης παραμέτρων για μοντέλο I-V ανεπαφικών τρανζίστορ finFETs Ο φοιτητής θα εργαστεί πάνω σε υπάρχον μοντέλο που περιγράφει το ρεύμα απαγωγού σε ανεπαφικό τρανζίστορ finFET. O κώδικας θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα προσθήκης ορίων στην αναζήτηση των τιμών των παραμέτρων, βάρους σε διαφορετικές περιοχές της χαρακτηριστικής, εναλλαγής από γραμμική σε λογαριθμική κλίμακα και αλλαγής της ζητούμενης ακρίβειας ώστε να επιτυγχάνεται η ταύτιση των πειραματικών σημείων με αυτά του μοντέλου. Ανδρέας Τσορμπατζόγλου atsormpa@uoi.gr
10 Ανάλυση με τη χρήση του προγράμματος matlab μετρήσεων ρεύματος απαγωγού τρανζίστορ γραφενίου Ο φοιτητής θα εργαστεί σε πρωτότυπες μετρήσεις του ρεύματος απαγωγού τρανζίστορ γραφενίου και θα κληθεί να εξάγει τις βασικές παραμέτρους τους, όπως την κλίση της χαρακτηριστικής κάτω από την τάση κατωφλίου, την τάση κατωφλίου, την ευκινησία των φορέων και τον λόγο ρεύματος ανοικτού και κλειστού τρανζίστορ. Ανδρέας Τσορμπατζόγλου atsormpa@uoi.gr
11 Η Εκτεταμένη Πραγματικότητα στις Βιοϊατρικές Εφαρμογές Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά την αισθητή βοήθεια που προσφέρει η Εκτεταμένη Πραγματικότητα (XR) στην Βιοϊατρική Τεχνολογία, καθώς και τη χρήση της σε Βιοϊατρικές Εφαρμογές. Σημαντικό μέρος της εργασίας είναι η υλοποίηση παρόμοιας εφαρμογής αξιοποιώντας την τρισδιάστατη αυτή απεικόνηση.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού (C#), Ανάπτυξη σε Τρισδιάστατα περιβάλλοντα (Unity), Βασικές Έννοιες Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
Νικόλαος Γιαννακέας giannakeas@uoi.gr
12 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος για έλεγχο με χρήση BCI Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος με χρήση BCI συσκευών όπως ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) για έλεγχο συστημάτων βασισμένο σε δεδομένα BCI συσκευών. Στόχος του συστήματος είναι μια έξυπνη μέθοδος για έλεγχο συστημάτων με χρήση σημάτων.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού (Python, Matlab, C#), Βασικές Έννοιες Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων.
Νικόλαος Γιαννακέας giannakeas@uoi.gr
13 Η Εικονική Πραγματικότητα στο κόσμο του Metaverse και η συνεισφορά του Blockchain σε εικονικά περιβάλλοντα Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η Εικονική Πραγματικότητα στο κόσμο του Metaverse καθώς και εφαρμογές που σχετίζονται με αυτό, αλλά και πιθανοί τρόποι συσχέτισης της Εικονικής Πραγματικότητας με τεχνολογίες Blockchain. Ακόμη η υλοποίηση ενός κόσμου στο Metaverse αποτελεί μια πρόκληση στην εργασία αυτή.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού (C#), Ανάπτυξη σε Τρισδιάστατα περιβάλλοντα (Unity)
Ευριπίδης Γλαβάς eglavas@uoi.gr
14 Η Επαυξημένη Πραγματικότητα στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξης εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) με συμβολή του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT). Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα όπου θα συνδυάζει τις δύο τεχνολογίες για αποστολή και λήψη δεδομένων και ταυτόχρονη ενημέρωση των χρηστών.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού (C#, Wiring), Ανάπτυξη Εφαρμογών με arduino, Ανάπτυξη σε Τρισδιάστατα περιβάλλοντα (Unity).
Ευριπίδης Γλαβάς eglavas@uoi.gr
15 Μελέτη της επίδρασης των σχημάτων και χρωμάτων στα εγκεφαλικά κύματα – Διερεύνηση της θεωρίας του Wassily Kandinsky όπως αναπτύσσεται στο βιβλίο του “Concerning On the Spiritual in Art” Στο βιβλίο του ο Kandinsky μελετάει την επίδραση των σχημάτων και των χρωμάτων στον θεατή και τα συνδέει μέσω της συναισθησίας τόσο μεταξύ τους όσο και με ήχους μουσικών οργάνων. Διερευνούμε τη θεωρία αυτή του Kandinsky με τη μελέτη των εγκεφαλικών κυμάτων με τη χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (ΗΕΓ). Αλέξανδρος Τζάλλας tzallas@uoi.gr
16 Χρήση αλγορίθμων βαθειάς μάθησης για επεξεργασία ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (ΗΕΓ) Στην προτεινόμενη διπλωματική εργασία θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές βαθειάς μάθησης, που αποτελούν ένα σχετικά νέο και αναπτυσσόμενο υπο-πεδίο των τεχνικών μηχανικής μάθησης. Οι τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη ανίχνευση/ταξινόμηση ηλεκτροεγκεφαλογραφικών (ΗΕΓ) σημάτων σε συστήματα διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Αλέξανδρος Τζάλλας tzallas@uoi.gr
17 Κατασκευή κανόνων ταξινόμησης με την χρήση Γραμματικής Εξέλιξης και τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Σε αυτήν την εργασία θα πρέπει ο φοιτητής να αναπτύξει λογισμικό για την ταξινόμηση δεδομένων σε κατηγορίες κατασκευάζοντας την δομή τεχνητών νευρωνικών δικτύων οποιουδήποτε βάθους με την χρήση Γραμματικής Εξέλιξης ή με κάποια άλλη εξελικτική τεχνική. Ιωάννης Τσούλος itsoulos@uoi.gr
18 Δημιουργία γλώσσας χειρισμού για το λογισμικό OPTIMUS. Το λογισμικό OPTIMUS (https://github.com/itsoulos/OPTIMUS.git) είναι ένα λογισμικό για ανάπτυξη τεχνικών τοπικής και καθολικής βελτιστοποίησης. Ο φοιτητής θα πρέπει να δημιουργήσει μια γλώσσα χειρισμού του λογισμικού για την βέλτιστη απόδοσή του. Ιωάννης Τσούλος itsoulos@uoi.gr
19 Μέθοδοι 3 διάστατης ανακατασκευής από βίντεο χαμηλού φωτισμού Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι να μελετήσει σύγχρονες μεθοδολογίες που βασίζονται σε τεχνικές μηχανικής μάθησης αλλά και μηχανικής όρασης για την οπτικοποίηση και 3 διαστατη απεικόνιση αντικειμένων που προέρχονται τόσο από βίντεο με κανονικές συνθήκες φωτισμού αλλά και χαμηλότερου φωτισμού. Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@uoi.gr
20 Μέθοδοι οπτικοποίησης πολυδιάστατων δεδομένων Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η οπτικοποίηση πολυδιάστατων δεδομένων. Η οπτικοποίηση στις τρείς ή ακόμη και στις δύο διαστάσεις μπορεί να αποκαλύψει συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων δεδομένων και την περαιτέρω ανάλυση τους που προηγουμένως δεν μπορούσαν να οπτικοποιηθούν. Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@uoi.gr
21 Παρακολούθηση Προϊόντων με χρήση μεθόδων Γεωεντοπισμού και κωδικών QR Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα υλοποιηθεί ένα σύστημα σε κινητό τηλέφωνο για την παρακολούθηση της διαδικασίας δημιουργίας, συλλογής και μεταφοράς προϊόντων με χρήση μεθόδων γεωτροπισμού που βασίζονται σε κώδικα QR. Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@uoi.gr
22 Ανάλυση Δεδομένων με χρήση της R (Python ή Octave ή MatLab) Οδηγός χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού ΧΧΧ. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (Περιγραφική Στατιστική, Έλεγχος Υποθέσεων, Γραμμική Παλινδρόμιση, Ανάλυση Χρονοσειρών κλπ) με χρήση της γλώσσας ΧΧΧ. Εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Στατιστική, Προγραμματισμός Ι και ΙΙ
Γεωργία Φουτσιτζή gfoutsi@uoi.gr
23 Προσομοίωση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση Matlab Ανασκόπηση της θεωρίας Συστημάτων Ελέγχου Ανάπτυξη κωδίκων σε περιβάλλον matlab για την επίλυση σχετικών προβλημάτων
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Προγραμματισμός Ι και ΙΙ, Αγγλικά, Επιθυμητή γνώση matlab.
Γεωργία Φουτσιτζή gfoutsi@uoi.gr
24 Η διδασκαλία των δικτύων μέσα από ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εκπαίδευσης με τη χρήση Raspberry Pi Σκοπός αυτής της εργασίας είναι α) να μελετηθεί το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την εκπαίδευση δικτύων β) να αναλυθεί, σχεδιασθεί και υλοποιηθεί σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία των δικτύων. Το ρόλο των δικτυακών συσκευών θα έχει το Raspberry Pi αφού ρυθμιστεί κατάλληλα.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Βασικές γνώσεις δικτύων και προγραμματισμού και λειτουργικών συστημάτων, γλώσσα προγραμματισμού P4.
Σπυριδούλα Μαργαρίτη smargar@uoi.gr
25 Πράσινες επικοινωνίες και δικτύωση τοπικών δικτύων Η “πράσινη δικτύωση” είναι η πρακτική της επιλογής ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και προϊόντ ων δικτύωσης και της ελαχιστοποίησης της χρήσης πόρων όποτε είναι δυνατόν. Η Πράσινη Δικτύωση καλύπτει όλες τις πτυχές του δικτύου (προσωπικοί υπολογιστές, περιφερειακά, συσκευές διασύνδεσης, μέσα επικοινωνίας). Η ενεργειακή απόδοση όλων των συνιστωσών του δικτύου θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί ώστε να έχουν σημαντική επίπτωση στη συνολική κατανάλωση ενέργειας από αυτά τα στοιχεία. Το ζήτημα είναι ποιες βελτιώσεις, που και πως μπορούν να εφαρμοστούν;
Εφαρμογή-μελέτη περίπτωσης στο campus της Άρτας
Σπυριδούλα Μαργαρίτη smargar@uoi.gr
26 Εκτίμηση εμβέλειας αυτόνομων αεροοχημάτων (drones) σε πραγματικό χρόνο Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μοντελοποίηση της κατανάλωσης ιπτάμενων drones, ώστε να εκτιμηθεί ο κίνδυνος να διακοπή η αποστολή λόγω έλλειψης ενέργειας. Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα που να λαμβάνει την προγραμματισμένη διαδρομή και σε συνδυασμό με την κατανάλωση να εκτιμά σε πραγματικό χρόνο αν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της αποστολής.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού (C, Lua), Ανάπτυξη Εφαρμογών με ενσωματωμένα συστήματα (Αrduino), Εργαστηριακές μετρήσεις
Γρηγόριος Δουμένης greg@uoi.gr
27 Ενεργειακή αυτονομία στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μοντελοποίηση της κατανάλωσης των συσκευών πεδίου (π.χ. ασύρματοι κόμβοι αισθητήρων) καθώς και η μέτρηση και o χαρακτηρισμός της κατανάλωσης διαδεδομένων μονάδων μικροελεγκτών (π.χ. arduino, xbee, ESP32). Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα μετρήσεων που θα επιτρέπει την σύγκριση της απόδοσης κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας.
Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις: Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού (C, Wiring), Ανάπτυξη Εφαρμογών με Αrduino, Εργαστηριακές μετρήσεις.
Γρηγόριος Δουμένης greg@uoi.gr
28 Δικτύωση με δρομολογητές χαμηλού κόστους Υλοποίηση και παραμετροποίηση διαφόρων σεναρίων δικτύωσης με δρομολογητές χαμηλού κόστους (Περίπτωση Mikrotik). Ελευθέριος Στεργίου ster@uoi.gr
29 Σενάρια υλοποίησης έξυπνης γεωργίας Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και πακέτων οι οποίες υποβοηθούν τόσο τον παραγωγό κατά την διαδικασία της καλλιέργειας όσο και το τελικό προϊόν δηλ. να έχουμε μια βελτίωση ποιότητα και ποσότητα παραγωγής Ελευθέριος Στεργίου ster@uoi.gr
30 Μελέτη πληροφοριακού συστήματος επιχειρήσεων Εξοικείωση με τις επιχειρησιακές διαδικασίες, την παραμετροποίηση, και την τεχνολογία ενός συστήματος ERP, CRM, και επιχειρηματικής ευφυίας.
Υπόβαθρο: Επιθυμητή η παρακολούθηση του Μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, 7ο εξ., καλή γνώση αγγλικών
Θα μπορούσε κατ'αρχήν η πτυχιακή εργασία να συνδυαστεί με ανάλογη πρακτική άσκηση σε εταιρεία
Μάριος Μάντακας mmantak@uoi.gr
31 Ανάπτυξη εφαρμογής ιστού με τεχνολογίες Java EE και βάσεων δεδομένων Υπόβαθρο: καλές γνώσεις προγραμματισμού, επιθυμητή η παρακολούθηση του Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού και Βάσεων Δεδομένων, 8ο εξ., καλή γνώση αγγλικών
Θα μπορούσε κατ'αρχήν η πτυχιακή εργασία να συνδυαστεί με ανάλογη πρακτική άσκηση σε εταιρεία
Μάριος Μάντακας mmantak@uoi.gr